Vanligt med överbehandling för sjuka och skadade svenskar utomlands

Spanien, Turkiet och Grekland är de länder där flest svenskar på semester blir sjuka eller skadar sig. Det är även i dessa länder överbehandling sker mest frekvent. Det ser Folksam tillsammans med SOS International.

Turkiet är det land där överbehandling är vanligast. Enligt siffror från SOS International sker eller görs försök till överbehandling i cirka 40 procent av alla fall som anmäls till dem. Det är även vanligare att onödiga operationer genomförs i Turkiet jämfört med andra semesterdestinationer.

– Det vi ser är att överbehandling främst sker på privata kliniker. Det kan innebära allt från onödiga blodprov och röntgen, till operationer som sker utan behov. En operation innebär alltid en viss risk, och onödiga operationer utomlands kan leda till komplikationer när de kommer hem.  Dessutom kan onödiga avbrott i semestern leda till stress hos den sjuke eller skadade, säger Hélène Mood, utlandskadechef, Folksam.

Även i Spanien är det relativt vanligt med överbehandling och det är framför allt på grund av att uppemot hälften av de svenskar som skadar sig eller blir sjuka där vänder sig till privata kliniker i första hand.

– Ofta har hotellen avtal med en privat klinik i närheten som turisterna råds att vända sig till snarare än till ett sjukhus med bättre standard. För att undvika detta har vi utvecklat en tjänst för att enkelt hitta en kvalitetssäkrad läkarmottagning vid enklare skador eller sjukdomar. Är det mer allvarligt ska man alltid ringa våra larmcentraler för att säkerställa att man får bra behandling och läkarvård. Det är även viktigt att komma ihåg EU-kortet inom Europa. Det ger rätt till vård för samma kostnad som landets egna medborgare, säger Hélène Mood.

Grekland har återigen seglat upp som ett av de mest populära resmålen för svenskar. Som en följd av det ökar antalet skador och överbehandling sker, dock inte i lika stor utsträckning som i Turkiet och Spanien.

– Tyvärr finns det även tendenser till överbehandling i Grekland. Dessutom är standarden på sjukhusen ofta under svensk standard. Därför hänvisar vi trots allt till vissa privata kliniker som våra larmcentraler har ett samarbete med, säger Hélène Mood.

De senaste åtta åren har Folksam märkt av en uppåtgående trend där allt fler svenskar blir sjuka eller skadar sig på utlandssemestern, bland annat för att antalet resor ökat markant.

– Vi har de senaste åren engagerat oss hårt med att göra det enklare för våra kunder att hitta information kring vad de ska göra om de blir sjuka eller skadade på resan. Nu senast har vi även lanserat ett resebevis med anpassad information utifrån ditt resmål, säger Hélène Mood.

Det här ska du tänka på om du ska resa utomlands

  • Ha en bra hemförsäkring med reseskydd och kolla vilka som är medförsäkrade i familjen (det kan vara olika regler i olika bolag).
  • Gå in på vår hemsida och få bra råd och tips inför resan.
  • Ta alltid med ditt resebevis från ditt försäkringsbolag. Folksam har lanserat ett resmålsanpassat resebevis som är enkelt att skapa via vår hemsida.
  • Reser du inom EU och behöver vård ska du använda ditt EU-kort som du beställer genom Försäkringskassan.
  • Om du är sjuk eller skadad innan resan, gör en medicinsk förhandsbedömning.
  • Om du blir sjuk eller skadad under resan, använd Folksams tjänst ”Hitta sjukvård utomlands”.
  • Vid allvarligare sjukdom eller skada, ring larmcentral som försäkringsbolaget samarbetar med. Se till att ha deras nummer sparat i din mobil.

Mer information finns här: www.folksam.se/resetips

För ytterligare information:

Hélène Mood, utlandskadechef Folksam, telefon 0708-31 59 78

Folksams pressjour, telefon 08-772 66 60

Följ oss på