November högtid för villainbrott

När mörkret börjar sänka sig sker allt fler villainbrott. De tre sista månaderna på året är den tid på året då flest villainbrott sker, och det är framförallt villor utan larm som drabbas.
– Vi ser i vår granskning av villainbrott bland våra kunder att det är just under den mörka årstiden som flest drabbas av inbrott, och november är den månad som är värst, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Varje år drabbas tusentals av Folksams kunder av inbrott i villan. Trenden är att det fortsatt är en hög andel inbrott, men under 2016 minskade andelen inbrott något. Sett över en femårsperiod har nära en tredjedel av alla villainbrott skett under årets sista tre månader med en topp i november.

Folksams granskning visar att över åttiofem procent som utsatts för inbrott i sin villa saknat fungerande hemlarm vid inbrottstillfället.  

– Tillfället gör tjuven. Det är tydligt att både mörker som ger ett skydd åt tjuven, samt avsaknad av larm gör jobbet lättare för den som vill begå inbrott. Att ha ett godkänt hemlarm i hela sitt hem och att se till att det alltid är på minskar risken för inbrott och begränsar tiden tjuven har på sig att rota igenom hemmet efter stöldbegärligt gods,

 säger Erik Arvidsson.

Majoriteten av alla inbrott har skett vi fönster och fönsterdörrar. Tillvägagångsättet skiljer sig till stor del mot inbrott i fritidshus där den vanligaste vägen in är via ytterdörren.

– Vi engagerar i oss i det som våra kunder bryr sig genom att informera om hur man kan skydda sitt hem. Eftersom vi vet att fönster och dörrar är de vanligaste inbrottsvägarna vill vi tipsa om att se till att huset har godkända lås på såväl fönster som dörrar samt brytskydd säger Erik Arvidsson.

Det som stjäls mest från i villor är sådant som är lätt att ta med sig och som snabbt går att omsätta till kontanter. I Folksams granskning hade guld och smycken stjäls i nära 90 procent av alla inbrott. Även klockor och kontanter är vanligt förekommande stöldföremål.

Den grupp som är mest utsatta för inbrott är vuxna över 45 år utan minderåriga barn. Samtidigt har barn drabbats av inbrott i sina hem i nära en tredjedel av alla granskade fall.

– Idag när många barn är hemma före sina föräldrar, finns risk för att det är barnen som först riskerar en obehaglig överraskning. Ett övervakat hemlarm skulle kunna bidra till ökad trygghet, säger Erik Arvidsson.

För ytterligare information:

Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, telefon 0708-31 62 94
Folksams pressjour, telefon 08-772 66 60

Förebyggande tips och råd

  • Se till att alla dörrar har godkända lås. Det gäller även altandörrar och garage. Fönster bör också ha lås. Källarfönster bör ha galler.
  • Se till att ha bra utebelysning, gärna med rörelsedetektorer och undvik täcka dörrar och fönster med växter – gör bostaden synlig utifrån.
  • Gör gemensam sak med grannar – Starta Grannsamverkan och hjälp varandra att hålla koll på vem som rör sig i området. Tjuvar gillar inte att bli sedda.
  • Förvara trädgårdsredskap och stegar inne eller i ett låst förråd. Då kan de inte användas som inbrottsredskap hos dig eller din granne
  • Stöldmärk och ta bilder på värdefulla tillhörigheter. Stöldmärkning gör man idag enkelt med märk-DNA.
  • Installera ett godkänt hemlarm i hela fastigheten.   
  • Ha helst dörrarna låsta även när du är hemma.

Fler tips och råd finns på www.folksam.se/villainbrott

Om granskningen

Folksam har granskat villainbrott hos sina kunder där stöldvärdet har överstigit 40 000 kronor. 332 inbrott har gåtts igenom totalt. För att få en bättre bild av hemlarms påverkan på inbrottskrisken har Folksam tittat på data för alla inbrott inträffade under 2016. För att se inbrottsfrekvensen över tid har jämförelse med inträffade inbrott för 2012-2016 gjorts.

Folksam
+46 8-772 66 60
infojour@folksam.se

Följ oss på