Ny rapport: Fortsatt prisstegring för djurvård

Priserna för veterinärvård fortsätter att stiga, visar en ny analys från Folksam.
I snitt har priserna på enkla diagnoser som klåda, klobrott, urinvägsinfektion och öroninfektion, stigit med 22 procent från Folksams tidigare mätning, i februari 2015.

– De senaste åren har priset för veterinärvård ökat kraftigt. Först höjde de stora jättarna. Nu har andra följt efter. Samtidigt kvarstår bristen på pristransparens, säger Folksams vd, Jens Henriksson.

Folksams nya prisjämförelse bygger på statistik från utbetalningar mellan juni 2016 och augusti 2017. AniCuras och Evidensias priser på enkla diagnoser har stigit med 9, respektive 10 procent, jämfört med priserna i februari 2015. Då det gäller enskilda diagnoser finns stora prisvariationer. Behandling för klåda är cirka 900 kronor dyrare hos AniCura och Evidensia än hos de fristående aktörerna, urinvägsbehandlingar är drygt 500 kronor dyrare. När det gäller klobrott och öron har priserna nästan konvergerat och skiljer bara någon hundralapp i vissa enskilda fall.

– Jag är bekymrad över utvecklingen. Folksams kunder som äger hundar och katter drabbas direkt av de högre priserna. Vi kommer löpande att följa prisutvecklingen för att informera kunderna och samtidigt sätta press på marknadsaktörerna inom djurvård, säger Jens Henriksson.

Folksam efterlyser insatser som kan inleda resan mot en kundvänligare veterinärvårdmarknad, till exempel tydliga riktpriser på veterinärklinikernas hemsidor, vilket Jens Henriksson anser är en enkel och kundtillvänd åtgärd de flesta marknadsaktörer underlåtit att göra, trots flertalet svenskar gör research och prisjämförelser på internet innan ett köp.

– Transparenta priser skulle innebära en naturlig och nödvändig prispress – för kundernas bästa – på marknaden.

Folksams tidigare analys (februari 2015) visade på signifikanta skillnader i den ersättning som lämnades till veterinärkedjorna Evidensia och AniCura, jämfört med den ersättning som utgår till fristående aktörer. Försiktigt räknat var Evidensia och AniCura 40 procent dyrare vid behandling av hundar och katter. För enkla vårdärenden – som klåda, klobrott, urinvägsinfektion, öroninfektion och irriterad hörselgång – var skillnaden drygt 60 procent.

Läs hela rapporten

Följ oss på