Säkra och bränslesnåla nybilar 2018: Allt fler hållbara bilar trots tuffare miljökrav

Det är flest dieselbilar som klarar Folksams säkerhets- och utsläppskrav, men laddhybriderna blir snabbt fler och är tillsammans med gasdrift ett bra val för körning i stadstrafik.
Det står klart när Folksam idag listar vilka av 2018 års bilmodeller som är både trafiksäkra och hållbara.

– Eftersom vi engagerar oss i det som är viktigt för våra kunder vill vi informera om hur man genom valet av bil kan bidra till att spara liv och värna miljön. Därför är det glädjande att det går att välja bilar som oavsett framdrivning klarar högt ställda säkerhets- och miljökrav, säger Anders Ydenius, trafikforskare Folksam.

För tjugoförsta året i rad granskar Folksam biltillverkarnas nya bilmodeller. Sammantaget klarar 55 modeller av årets nybilar Folksams krav, trots att utsläppskraven skärpts med drygt 5 procent från i fjol.

Främst handlar det om dieselbilar, där 27 bilmodeller klarar kraven. Men utbudet av bilar som inte drivs av fossilbränslen ökar också. Framförallt gäller det laddhybrider, där 17 bilmodeller godkänns i år, att jämföra med endast 2 godkända modeller 2013.

Alltfler gasbilar klarar också kraven – 5 bilmodeller godkändes 2013 medan 14 bilmodeller klarar kraven för 2018. Då det gäller elbilar klarar idag 5 modeller kraven, att jämföra med 2013 då ingen elbil blev godkänd. Antalet etanolmodeller har däremot minskat kraftigt. Idag finns endast två godkända modeller som drivs av etanol.

– För att nå klimatmålen kommer diesel med modern reningsteknik fortfarande att behövas medan fossilbränslena fasas ut. Men laddhybrider och gasdrift kan redan nu minska hälsovådliga kväveoxider för kortare körsträckor främst i städerna. Därför är det bra att utbudet av laddhybrider och gasbilar ökar och att den statliga miljöbonusen som införs den 1 juli kan bidra till ytterligare ökningar.

I listan finns många dieselbilar vars kväveoxidutsläpp debatterats senaste året. I stadstrafik där kväveoxider är ett problem för diesel, är el och laddhybrid att föredra, medan diesel passar bättre utanför tätorten med sina relativt låga koldioxidutsläpp.

Läs mer på www.folksam.se/sakra

För ytterligare information:

Anders Ydenius, trafikforskare Folksam, telefon 08-772 62 86, 0708-31 62 86

Folksams pressjour, 08-772 66 60

 

Följ oss på