Folksams forskare bidragit till ny EU-standard för minskat antal omkomna i trafiken

EU-kommissionen föreslår att alla nya bilar framöver ska utrustas med säkerhetssystem såsom autobroms och intelligent hastighetsanpassning. Åtgärder som kan spara uppemot 25 000 liv i trafiken fram till 2037. Folksams forskningschef Anders Kullgren är en av fyra experter som argumenterat för många av EU-kommissionens förslag till de nya trafiksäkerhetsstandarderna.

Årligen dör 25 000 personer i trafiken inom EU och bland unga är trafikolyckor en av de vanligaste dödsorsakerna. Förra veckan presenterade EU-kommissionen ett stort paket med transportsäkerhetsåtgärder, inklusive nya mål för att minska antalet dödsfall och allvarligt skadade med hälften fram till 2030. I paketet ingår miljö, mobilitet och säkerhet.

Anders Kullgren från Folksam, har suttit med som bilsäkerhetsexpert i ETSC (European Transport Safety Council). Deras synpunkter och förslag rörande vilka bilsäkerhetssystem som borde finnas med som lagkrav för en ökad trafiksäkerhet, har bidragit till förslaget som lagts fram av EU-kommissionen.

– ETSC, som är en organisation som företräder konsumenter, fyller en viktig funktion när det gäller att påverka kommande lagkrav inom området. Det är roligt att se att det vi har jobbat med i minst fyra år har lett till att EU-kommissionen nu tagit med de flesta av våra förslag för en ökad trafiksäkerhet i deras stora paket, säger Anders Kullgren.

Några av de saker som ETSC argumenterat för, och som ingår i paketet som förslag på kommande lagkrav för bilindustrin, är att autobroms och ISA (intelligent speed assistance/intelligent hastighetsanpassning), backkameror, trötthets- och distraktionsvarnare samt filhållningsassistent, ska finnas som standard i alla nya bilar framöver. För bussar och lastbilar kräver man att de ska kunna detektera cyklister och fotgängare.

– Vi experter, varav två kommer från England och en från Irland utöver mig själv, har diskuterat långa listor på fordonssäkerhetssystem, vilka effekter de har och hur kostnadseffektiva de är. De rekommendationer vi gett EU-kommissionen är de som vi ansett är absolut viktigast att ha med sett till effekten på trafiksäkerhet samt åtgärdernas kostnadseffektivitet, säger Anders Kullgren.

Nästa steg är att EU-parlamentet och unionens 28 medlemsstater ska godkänna paketet. Förslaget är nu skickat på remiss till de olika medlemsstaterna.

Följ oss på