Svensk Friidrott och Folksam samarbetar för minskat antal överbelastningsskador

Svensk Friidrott och Folksam har inlett ett projekt med målet att minska antal överbelastningsskador bland barn och ungdomar relaterade till träning och tävling inom friidrott. Bakgrunden till projektet är den tidigare studien Projekt SkadeFri, ett samarbete mellan Svensk Friidrott och Linköpings Universitet, som undersökte skadefrekvensen relaterad till överbelastning hos yngre friidrottare.

Målet ska uppnås genom att öka kunskapen och engagemanget kring orsaker som påverkar friidrottsrelaterade skador hos barn och ungdomar. Kompetensen hos tränarutbildare och kursledare ska ökas parallellt med att det utvecklas program för förebyggande träning för minskning av överbelastningsskador.

Ett stort antal konkreta aktiviteter ska under 2014 och 2015 genomföras inom ramen för projektet, bland annat en tränarinventering för att kartlägga antalet tränare, deras utbildningsnivå och erfarenheter inom detta område. Likaså ska ett antal tränarseminarier genomföras.

– Det känns fantastiskt bra att vi nu tillsammans med Folksam går in i nästa fas, SkadeFri 2.0, och fortsätter att arbeta systematiskt inom ett mycket angeläget område, säger Jenny Jacobsson, medicinsk koordinator på Svensk Friidrott och forskare vid Linköpings Universitet.

– Vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om genom att ständigt arbeta för bättre förebyggande av idrottsskador. Genom denna satsning får vårt långsiktiga samarbete med Svensk Friidrott en ny och tydlig inriktning mot färre skador inom friidrotten, säger Lars-Inge Svensson, chef Folksam idrott.

För ytterligare information:
Lars-Inge Svensson, chef Folksam Idrott, telefon 0708-31 52 17
Jenny Jacobsson, medicinsk koordinator, Svensk Friidrott, telefon 0702-81 11 06

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2020-08-28

  De allvarliga olyckorna i Järvsös bergscykelpark har skapat diskussion. Självklart innebär downhill en risk i och med hög hastighet i k...

2020-08-17

Ingen har väl undgått att media rapporterat om olyckor i samband med användning av elsparkcyklar. Vi på Folksam har tidigare studerat detta men...

2020-06-23

Just nu genomför vi på Folksam en undersökning om gravidas bilbältesanvändning tillsammans med Chalmers industriteknik. Undersökningen är ö...

Följ oss på