Prestigefullt internationellt pris till Folksams forskningschef

Folksams forskningschef Anders Kullgren prisas av amerikanska Department of Transportation för sitt långvariga bidrag till trafiksäkerhet. Priset, U.S. Government Award for Safety Engineering Excellence, delades ut idag i Eindhoven.

− Det är väldigt roligt att det arbete som vi gör här på Folksam uppskattas. Vi har länge varit övertygade om att vårt arbete bidrar till en ökad trafiksäkerhet inte bara i Sverige men i världen, och det är kul att vi får det bekräftat och att det uppmärksammas, säger Anders Kullgren.

Anders Kullgren har arbetat med trafiksäkerhetsforskning på Folksam sedan slutet på 80-talet. Hans främsta fokus har legat på analys av verkliga olyckor samt svåra skador som leder till konsekvenser under lång tid.

− Att jag får det här priset beror nog till stor del på det arbete jag har gjort med att analysera data från svarta lådor vid verkliga olyckor samt det stora arbete vi har gjort med konsumenttester för whiplash och den påverkan det har haft på hur bilstolar är utformade, säger Anders Kullgren.

Folksam har under Anders Kullgrens ledning placerat ut 350 000 svarta lådor i bilar försäkrade i Folksam under perioden 1992–2018. Analyserna av de svarta lådorna har gett Folksam unika möjligheter att utvärdera bilens skyddande förmåga i krockar. Bland annat har whiplashskydd utvecklats med hjälp av resultat från Folksams svarta låda.

− Vi var först med att göra konsumenttester av whiplash. De krocktester vi utvecklade med bilstolar används idag av Euro NCAP när de testar bilarnas förmåga att skydda mot whiplashskador och är en del av helhetsbedömningen av hur säker en bil är, säger Anders Kullgren.

Folksams forskare tittar även på vilken koppling det finns mellan krocktester och hur det ser ut i verkligheten vilket i sin tur bland annat bidrar till hur Euro NCAP utvecklar sina tester.

− Det finns tillgång till väldigt bra data i Sverige och det tillsammans med att vi har en väl uppbyggd metodik gör att vi trots att vi är ett litet land kan producera mycket bra forskning på trafiksäkerhetsområdet. Svarta lådor och whiplash är två tydliga exempel på hur vi jobbar med trafiksäkerhet men vi forskar även mycket kring bland annat säkerhetssystem och vilka effekter de har. Exempelvis var vi först med att påvisa den faktiska effekten av autobroms och antisladd, säger Anders Kullgren.

Exempel på Folksams forskares bidrag till trafiksäkerhet

1987 Bilbälteslag i baksätet
Folksams arbete bidrog till att Sverige införde lag på bilbälte i baksätet 1987.

1987–93 Egen utveckling av bilbarnstolar
Folksam tog fram marknadens säkraste bilbarnstolar i början av 90-talet.

90-tal Barnsäkerhet i bil
Folksam analyserade olycksdata som samlades in och gjorde dessutom egna krockprov. Lett till att barn åker bakåtvänt längre och att barnstolar felanvänds i mindre utsträckning.

1993 – 2018 Svarta lådan analyserar krockkrafter.
Bland annat har whiplashskydd utvecklats med hjälp av resultat från Folksams svarta låda.

2003 initierar Folksam konsumentkrocktester av bilstolars whiplashskydd
2009 införde EuroNCAP whiplashtester i sitt krockprogram.

2003–2006 Utvärdering av antisladd

2005–2006 Utvärdering av bältespåminnare i Sverige och i Europa.
Resultatet innebar att alla bilar har bältespåminnare i framsätet sedan 2009.

2008 – Folksam utvecklar nationellt hälsomått
Metoden ”risk för medicinsk invaliditet” blev det nationella sättet att mäta vägtrafikolyckors hälsopåverkan från och med 2009.

2013 – Första utvärderingen av skyddseffekten på autobroms

Följ oss på