Folksamgruppen

Filter

Folksamgruppen delår Q1 2022: Stabil utveckling i en orolig omvärld

Delår Q1 2021: Växande sakaffär och finansiellt rekordstark livaffär

Helår 2020: Fortsatt stark finansiell ställning trots pandemin