”Vi påverkar indirekt företag att bli mer hållbara”

Mia Liblik, VD Folksam LO Pension och Michaela Olsson, uppdragsledare för Folksam LO Pensions hållbarhetsarbete.

Nu storsatsar Folksam LO Pension på hållbarhetsarbetet. Bland annat är nya tuffare kriterier för hållbara investeringar på plats som ställer högre krav på fondbolag som förvaltar LO-medlemmarnas pensioner.

– Vi erbjuder en prisvärd fondförsäkring med långsiktigt god avkastning och ett ansvarsfullt fondutbud. Så det är ett naturligt steg att vi utvecklar vårt hållbarhetsarbete och driver frågor som våra kunder och LO-medlemmarna tycker är viktiga, säger Mia Liblik, vd för Folksam LO Pension.

I kundundersökningar har det varit tydligt att det främst är arbetsrättsliga villkor, barnarbete samt jämställdhet och jämlikhet på arbetsmarknaden som engagerar. Och de flesta vill att Folksam LO Pension ska påverka företagen att bli bättre inom dessa områden.

– Vi kommer därför att ha extra fokus på dessa områden i hållbarhetsarbetet och jobbar redan aktivt med att påverka företag genom fondbolagen. Dessutom inleder vi olika samarbeten som Global Deal där vi tillsammans med andra företag och nationer kan verka för bättre arbetsvillkor, jämställdhet och jämlikhet i ett globalt perspektiv, förklarar Michaela Olsson, uppdragsledare för Folksam LO Pensions hållbarhetsarbete.

Arbetet tar aldrig paus

Folksam LO Pension är till skillnad från Folksam inte en ägare som själv investerar pengar i företag. Istället är det utvalda fondbolag som placerar kundernas pengar. Det gör det svårare att direkt påverka företagens hållbarhetsarbete. Men det är möjligt ändå, mer än vad man tror.

– Vi påverkar fondbolagen som i sin tur hjälper oss att lyfta hållbarhetsfrågorna hos företagen. Det är ett nära samarbete med fondbolagen där vi löpande stämmer av hur arbetet går och vad det har resulterat i. Vi upplever att de flesta lyssnar på oss, så vi påverkar indirekt företagen att bli mer hållbara, säger Michaela Olsson.

När arbetet inleddes var det bara 4 av 30 fonder som uppfyllde de nya tuffare hållbarhetskriterierna, som bland annat ställer krav på att hållbarhet är en del i investeringsprocessen. Vid årsskiftet ska alla fonder leva upp till de nya kraven och det ser ut som att de flesta också kommer att göra det. Det är bara några få som behöver bytas ut. Men även efter årsskiftet fortsätter arbetet med hållbara investeringar.

– Hållbarhetsarbetet tar aldrig paus och nästa år kanske vi tar nästa steg och utvecklar kriterierna utifrån vad kunderna vill eller vad som händer i omvärlden. Vi måste alltid följa utvecklingen och som dotterbolag i Folksamgruppen har vi höga krav på oss i hållbarhetsfrågor, säger Mia Liblik.

Text: Helena Selander

Följ oss på