Varannan svensk tror att svenska företag mutar sig fram utomlands

Nästan halva Sveriges befolkning, 47 procent, tror att det är vanligt att svenska företag mutar sig till affärer i utlandet. 72 procent uppger samtidigt att de tycker det är viktigt att Folksam arbetar med att påverka de företag Folksam investerar i att bli bättre på att ta ansvar, bland annat mot korruption. Detta är frågor Folksam tar upp vid vårens bolagsstämmor, samt i ett brev till samtliga svenska börsbolags ordförande.

─ Vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om och svenska företags affärsetik är en sådan fråga. Det är därför oroväckande att nära häften av svenska folket tror att det förekommer mutor. Näringslivet måste tydligare arbeta mot korruption, säger Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Folksam.

Folksam har sedan 2001 arbetat aktivt med att påverka de företag Folksam investerar i genom etiska placeringskriterier och ägarstyrning. Totalt förvaltar Folksam omkring 280 miljarder kronor för drygt fyra miljoner kunder.

Inför vårens bolagsstämmor kommer de svenska börsbolagen i dagarna att ta emot ett brev undertecknat av Folksams vd Anders Sundström och Carina Lundberg Markow.

─ Halva Sveriges befolkning litar inte på att företagen tar ett affärsetiskt ansvar, därför är det oerhört viktigt att vi fortsätter vårt arbete med att påverka företagen. Strategier mot korruption är en av de viktigaste frågorna att ta upp vid bolagsstämmorna, säger Carina Lundberg Markow.

Korruption är en av de största utmaningarna i världsekonomin. Det är ett stort hinder för hållbar utveckling, med en stor inverkan på fattiga samhällen samtidigt som korrupt beteende underminerar den demokratiska utvecklingen. Korruption hindrar ekonomisk tillväxt och snedvrider konkurrensen. För det enskilda företaget är korruptionen destruktivt eftersom det även lägger extra kostnader om 10 procent eller mer för att kunna göra affärer i vissa delar av världen.

Sifos undersökning visar även att en klar majoritet av svenskarna, 72 procent, tycker att Folksam ska fortsätta arbetet med att ställa hållbarhetskrav på de företag bolaget investerar sina kunders pengar i.

*Undersökningen genomfördes av TNS Sifo i december 2012 på uppdrag av Folksam. 4 200 personer i åldrarna 18 år och uppåt deltog. Totalresultatet har vägts så att det är representativt för hela Sverige.

För ytterligare information:
Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Folksam, 0708-31 59 71
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

Följ oss på