Folksam och Vårdförbundet prisar hjärtsviktsvård

Årets Vårdförbundspris tilldelas Karin Östling och Maria Haraldson från Hjärtmottagningen vid Sunderby Sjukhus för projektet ”Säker hjärtsviktsvård i Norr”. Priset, som ges ut i samarbete med Folksam, är ett av Sveriges största priser inom vårdområdet.

Expertjuryn har utsett Karin Östling och Maria Haraldson från Hjärtmottagningen vid Sunderby Sjukhus till vinnare av 2018 års Vårdförbundspris i samarbete med Folksam. De tilldelas 275 000 kronor för projektet ”Säker hjärtsviktsvård i Norr”. Andrapristagare blir Carolina Orvet som får 175 000 kronor för sitt arbete med teckenspråk och dövblindtolk på Ungdomsmottagningen Region Örebro län. Årets ”bubblare” Britt-Marie Dahlin tilldelas 50 000 kronor för sitt arbete inom Verksamhetsområde Operation på Aleris Bollnäs.

– Folksams kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Därför arbetar vi aktivt med att förebygga skador inom olika områden. Vi vill uppmärksamma medlemmar som gjort skillnad för att minska skador och öka välmående inom vårdyrken och därför är vi stolta att tillsammans med Vårdförbundet kunna dela ut detta pris, säger Anders Olson, sektionschef för Facklig Affär, Folksam.​

Ett viktigt stöd för de med hjärtsvikt

Karin Östling och Maria Haraldson arbetar på en sjuksköterskeledd hjärtsviktsmottagning på Sunderby sjukhus utanför Luleå. I vardagen handlar vinnarnas arbete om att se till att patienterna får rätt doser av sina olika läkemedel och att med hjälp av ett multiprofessionellt team utbilda patienterna och deras anhöriga i att leva med hjärtsvikt. Att arbeta personcentrerat innebär också att ha ett löpande samarbete med patienten och att ge individanpassade råd för egenvård.

– Som patient kan man själv påverka sitt mående genom medicinering och levnadsvanor och i partnerskap med vårdpersonalen. ​Karin Östling och Maria Haraldson har genom ett personcentrerat arbetssätt dels gett patienter med hjärtsvikt adekvat behandling och dels gjort dem aktivt delaktiga i sin egen vård, säger Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet.

Juryns motivering

”Idag lider cirka 250 000 svenskar av folksjukdomen hjärtsvikt. Det är ett livslångt sjukdomstillstånd, men där patienten i stor utsträckning kan påverka sitt mående genom medicinering och ändring av levnadsvanor. På den sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningen vid Sunderby Sjukhus har Karin Östlings och Maria Haraldsons personcentrerade arbetssätt lett till förbättringar för patienter, anhöriga och personal. Patienten får i samråd med ett multiprofessionellt vårdteam en gedigen utbildning i att leva med hjärtsvikt, för att kunna vara delaktig i den egna vården. Arbetet utgår från patientens egen berättelse och förmågor, med fokus på kunskap, egenvård i hemmet och anhörigas delaktighet. Det har gett tydliga resultat med ökad effektivitet, fler patienter som får adekvat behandling och är delaktiga i sin vård, men också i form av positiva enkätsvar från patienter och närstående.”​

Fakta om Vårdförbundspriset

Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam är med prissumman på 500 000 kronor ett av Sveriges största priser inom vårdområdet. Det delas ut årligen till enskilda medlemmar inom Vårdförbundet som belönas för sitt arbete med personcentrad vård. Priset går till en eller flera av kandidaterna som valts ut av en expertjury. I år delades priset ut på Vårdgalan i Stockholm den 9 november.​

Text och bild: Lisa Bergkvist

Följ oss på