Ansvarsfull kapitalförvaltning

Filter

Folksam är med och bildar nytt investerarforum mot korruption

Folksamgruppen antar nya klimatmål till 2025 för placeringsportföljerna

Folksamgruppen och Öhman Fonder samlar 76 investerare i brev till Amazons styrelse