Ansvarsfull kapitalförvaltning

Filter

Nej till ersättningsrapporten och nej till ansvarsfrihet för Ericssons styrelse och vd

Folksam är med och bildar nytt investerarforum mot korruption

Folksamgruppen antar nya klimatmål till 2025 för placeringsportföljerna

Folksamgruppen och Öhman Fonder samlar 76 investerare i brev till Amazons styrelse

1 2 3 8