Folksam i internationellt utbyte kring självkörande bilar

En delegation från Japans Infrastrukturministerium besökte Folksam för att diskutera framtidens självkörande fordon. Delegationen besökte förutom Folksam även Drive Sweden, en intresseorganisation där Folksam deltar samt Ericsson och Volvo.

Besöket initierades av Japan, som en del i den europato​ur de gör för att bereda underlag för Japans satsning på självkörande bilar inför OS i Tokyo 2020. De vill skapa sig en bild av hur svenska försäkringsbolag påverkas av självkörande bilar och hur långt vi kommit och vad vi anser i frågan om försäkringsansvar.

På mötet var man eniga i att man tror att antalet mindre olyckor kommer minska med självkörande fordon men att alla skador tyvärr inte kommer kunna undvikas. Därför måste man utreda vilken lagstiftning som behövs, hur ansvaret för skadereglering kan komma att utredas och vem som behöver teckna försäkring för att slutkunden inte ska hamna i kläm.
Man diskuterade att ansvaret att utreda ansvarsfrågan kring självkörande fordon inte enbart bör ligga på en part – försäkringsbolagen eller fordonstillverkarna. Inom Folksam ser vi exempelvis gärna en överinstans som granskar större och allvarligare olyckor. Vi välkomnar också ett samarbete med fordonsindustrin om hur vi kan undvika skador.

– Vi som försäkringsbolag tar gärna del av data från bilar så vi kan se sammanhang och dra lärdom. Kring hur man skulle kunna arbeta förebyggande. Idag tar vi del av data från bilar som har Köra Säkert men vi skulle behöva ta del av helheten, säger Anders Kullgren, forskare inom Folksamgruppen.

Utöver mötet på Folksams huvudkontor i Stockholm kommer man ha fortsatt kontakt i frågan framöver.

– Japan ligger långt fram när det gäller självkörande bilar och vi välkomnar ett fortsatt utbyte med Japans ministerium, säger Anders Kullgren.

Medverkande från Folksam: Anders Kullgren forskare, Stina Wärn produktutvecklare och Eric Ritzen prisanalytiker. Delegationen bestod av: Norihito Sato; Director for Policy Planning and Coordination, Accident Compensation Policy Office, Road Transport Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT), Rintaro Sasaki ;Chief, Accident Compensation Policy Office, Road Transport Bureau, MLIT, Shintaro Otsuka ; Second Secretary for Embassy of Japan in Sweden och Kazuhiro Kawachimaru ; Senior Research Officer of Sompo Japan Nipponkoa Research Institute Inc​

Följ oss på