Charlotta Carlberg ny vd i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag

Styrelsen i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag har utsett Charlotta Carlberg till ny vd för bolaget. Nuvarande vd Thomas Theiler lämnar samtidigt rollen för att tillträda som chef för sektionen Anti-Money Laundring inom Affärsområde Liv.

– Jag är mycket glad att få hälsa Charlotta Carlberg välkommen som ny vd. Charlotta är med sin breda erfarenhet och kompetens en person som kan fortsätta arbetet inom Folksam Fondförsäkring, säger Anna-Karin Laurell, styrelseordförande för Folksam Fondförsäkringsaktiebolag. 

Charlotta Carlberg är idag chef för Compliance-funktionen för Folksam Liv. Hon har en bred erfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet inom livförsäkrings- och finansbranschen med fokus på tjänstepension och överskotthantering. Hon har även arbetat med regelefterlevnad i Solvens 2-projekt på KPMG och också varit vd på Svenska försäkringsförmedlares förening.    

– Det ska bli spännande att leda arbetet inom Folksam Fondförsäkring med de utmaningar vi har framför oss och jag ser fram emot med stor tillförsikt. Jag kommer att ingå i affärsområde Livs ledning och kan där bidra med mina erfarenheter och kunskaper om livförsäkring, framförallt avseende förmedlad försäkring, överskottshantering och tjänstepensionsförsäkring, säger Charlotta Carlberg.  

Folksam Fondförsäkringsaktiebolags nuvarande vd Thomas Theiler har utsetts till chef för sektionen Anti-Money Laundring (AML) inom Affärsområde Liv. 

Charlotta Carlberg och Thomas Theiler tillträder respektive tjänst den 1 oktober 2019.

Följ oss på