Folksam välkomnar riksdagens beslut om flytträtten

Folksam välkomnar att riksdagen antagit regeringens proposition om en effektivare flytträtt. Vi välkomnar även beslutet att regeringen får i uppdrag att utreda om det ska införas skilda avgiftsregler för traditionell försäkring respektive fond- och depåförsäkring. Det visar att det nu finns en förståelse för de skillnader som finns mellan traditionell livförsäkring och fond- och depåförsäkring, där den enskilda spararen gör individuella val och kunden själv står för risken. När det gäller traditionell försäkring får kunden ett pensionssparande med garanti där allt överskott går tillbaka till kunderna. I traditionell försäkring ligger ansvaret för att ge kunden garanterad pension hos försäkringsbolaget.

Flyttreglerna påverkar den tid vi har på oss att få kundernas pensionskapital att växa. Långsiktiga investeringar tenderar att ge högre avkastning och därmed bättre pensioner. Därför är långsiktighet viktig för avkastning och bra pensioner. Många av Folksams 1,5 miljoner kunder som har traditionell försäkring är låginkomsttagare och där tjänstepensionen, som ofta sparas i en traditionell försäkring, utgör en viktig del av den totala pensionen. Därför är det är bra att regeringen gör en grundlig analys avseende reglernas utformning och vilka konsekvenser som skilda avgiftsregler kan få. Genom remissförfarandet får regering och riksdagen ett bra underlag för att slutligt ta ställning i frågan.

Följ oss på