Inga fler investeringar i kolkraftverk – Så påverkade vi storbankens beslut

Jacob Johansson, bolagsanalytiker Folksamgruppen

Nyligen kom den brittiska banken Standard Chartered med beskedet att man helt slutar med finansiering av nya kolkraftverk. Folksamgruppen är en av aktieägarna som varit med och gett sina synpunkter till banken inför beslutet.

– Det är viktigt för klimatet att kolet stannar i marken. Folksamgruppen har tidigare ägt bolag som utvinner kol men sedan en tid har vi sålt många av de innehaven. Nu vill vi fortsätta att ta ansvar för kolfrågan genom en dialog med banker som finansierar den här typen av verksamhet, berättar Jacob Johansson, bolagsanalytiker på Folksamgruppens avdelning för Ansvarsfullt ägande.

Standard Chartered har verksamhet främst i Asien, Afrika och Mellanöstern och precis som många andra banker lånar man ut pengar till både privatpersoner och företag. Fram till nu har banken kunnat hjälpa energibolag att finansiera energiutvinning genom kol, vilket är ett stort miljöproblem. Framöver är det slut med det.

Stor utväxling med hållbara lösningar

Folksamgruppen tog år 2015 beslut om att inte investera i företag vars omsättning från kol är över 30 procent. Anledningen till att gränsen inte är satt till noll beror på att man vill låta kolbolagen få tid på sig att avveckla kol från sin verksamhet.

Jacob Johansson och Karolina Håkansson, biträdande chef Kapitalförvaltning & Hållbarhet, kontaktade Standard Chartered i maj, efter att de fått reda på att banken hade tankar på att ändra sin policy om utlåning till kolverksamhet.

– Det var genom vårt samarbete med samverkansorganisationen ShareAction som vi fick reda på att Standard Chartered planerade att uppdatera sin kolpolicy. Vi är en av flera ägare och andra intressenter som haft en dialog med Standard Chartered där de fått möjlighet att berätta om hur de jobbar med hållbarhet och där vi på samma sätt gett vår syn på att banker är en viktig del av lösningen av klimatfrågan. Om bankerna kan premiera hållbara lösningar via sin utlåning kan det ge väldigt stor utväxling, jämfört med andra metoder att komma åt den globala uppvärmningen. Vi ser också stora risker för banker med att låna ut pengar till kolbolag eftersom kol inte har en framtid i en hållbar värld, säger Jacob Johansson, som upplevde att Folksamgruppen fick gehör vid mötet.

– Det här är ett sätt för oss att vara en aktiv ägare. Vi tror att det här är en bra idé för bankens affärer och om de tjänar pengar, så gör Folksamgruppen det eftersom vi äger aktier i bolaget. Det är också häftigt att se vilken kraft det kan ge när vi är många som verkar tillsammans, säger Karolina Håkansson.

Mycket jobb återstår

Jacob och Karolina tycker sig ha märkt att många banker främst i Europa har börjat bli mer restriktiva med kolinvesteringar.

– Standard Chartered är en av de brittiska banker som har gått längst med sin nya kolpolicy – även om det finns mer att göra. Vi har diskussioner med flera banker och kan nu peka på Standard Chartered som ett positivt exempel, vilket vi hoppas ska sporra andra banker att gå ännu längre. Det som är intressant är att Standard Chartered faktiskt har exponering mot kol och nu aktivt väljer bort de inkomsterna, även om banken tyvärr inte förbjuder finansiering av redan beslutade projekt. Därför är det extra positivt att Standard Chartered fattat beslutet, berättar Jacob.

Är koleldad energiproduktion en prioritet för er när det gäller ert klimatarbete?

– Kol brukas klassas som den smutsigaste energikällan. Eftersom Folksamgruppen har exkluderat många av kolbolagen kan vi inte påverka energibolagen att avveckla kolverksamheten, utan istället kan vi försöka påverka bankerna. Som en ansvarsfull kapitalförvaltare ska vi naturligtvis fortsätta att driva frågan, säger Karolina.

Hur ska utvecklingsländer i Asien få billig energi om de inte kan använda kol?

– Folksamgruppen vill självklart inte stå i vägen för utveckling, men man måste också fråga sig om det är utveckling att vara beroende av smutsig kolkraft. Genom att i stället använda förnyelsebara energikällor kan länderna undvika det höga pris kolkraften för med sig i form av utsläpp och sämre luftkvalitet, vilket gynnar befolkningen på längre sikt.

Vi vill att banker inte bara slutar att finansiera kolprojekt, utan att man även börjar satsa mer på utlåning till projekt som kan vara en del av en hållbar framtid. Den amerikanska banken JPMorgan Chase har till exempel öronmärkt 200 miljarder dollar att låna ut till hållbara projekt. Det tycker vi är väldigt positivt, berättar Jacob.

– Vi är nöjda med utfallet av vår dialog med Standard Chartered och vi hoppas nu att fler engelska och andra internationella banker följer i deras fotspår. Vi vill också rikta ett stort tack till ShareAction som varit en stor hjälp i arbetet, säger Karolina Håkansson.

 

 

Fakta Standard Chartered

Standard Chartered är en brittisk bank med verksamhet i ett 70-tal länder, främst i Asien, Afrika och Mellanöstern. Huvudkontoret är i London men de 86 000 anställda finns över hela världen. Banken erbjuder alla typer av finansiella tjänster till privatpersoner och företag och är ett av de 100 största bolagen på Londonbörsen.

Källa: standardchartered.com och Folksamgruppen

Följ oss på