Folksam välkomnar telekombolags samarbete med GNI

Global Network Initiative (GNI), där Folksam ingår, presenterar i dag ett tvåårigt samarbete med en grupp globala telekombolag i syfte stärka arbetet med yttrandefrihet och integritet i ICT-sektorn (informations-och kommunikationsteknik). Bland telekombolagen återfinns TeliaSonera och Millicom.

GNI är ett samarbete mellan it-bolag, organisationer, investerare och universitet och som gemensamt hanterar frågor om yttrandefrihet och integritet inom ICT-sektorn. Folksam anslöt sig till GNI i februari 2011.

─ Vi välkomnar att telekombolagen nu har valt att samarbeta med GNI i dessa viktiga frågor. Erfarenheten säger oss att ensam inte är stark och det behövs gemensamma krafter för att hantera de utmaningar som finns för telekombolagen vad gäller yttrandefrihet och integritet, säger Carina Lundberg Markow, chef för Ansvarsfullt ägande på Folksam.

Förutom TeliaSonera och Millicom ingår även Alcatel-Lucent, France Telecom-Orange, Nokia Siemens Networks, Telefonica, Telenor och Vodafone i telekomgruppen. Dessa bolag inledde 2011 ett samarbete för att diskutera yttrandefrihet och integritet inom ramen för FN:s Guiding Principles on Business and Human Rights.

─ Telekommunikation spelar en högst väsentlig roll för utbyte av information och i dag är mänskliga rättigheter och ekonomisk påverkan i den här sektorn i fokus. GNI är övertygat om att styrkan går att finna när många samarbetar och detta är en viktig möjlighet att nå gemensamma mål för mänskliga rättigheter, säger Susan Morgan, ansvarig för Global Network Initiative.

GNI kommer att leda samarbetet med telekombolagen och med GNI:s medlemmar erbjuda en plattform för utbyte av best practice, lärande och verktyg.

För mer information om GNI, se www.globalnetworkinitiative.org.

För ytterligare information:
Carina Lundberg Markow, chef för Ansvarsfullt ägande på Folksam, telefon 0708-31 59 71
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

Följ oss på