Folksam delar ut 323 miljoner till sina kunder

Med start idag, 13 maj, börjar Folksam Sak att dela ut återbäring. 2,4 miljoner kunder, tillika ägare, får därmed dela på totalt 323 miljoner kronor.

Återbäringens storlek beräknas i efterskott och baseras på föregående kalenderårs premier. Storleken på återbäringen beror på hur stort överskottet blir i Folksam Ömsesidig sakförsäkring.

– När det går bra för Folksam betalar vi årligen ut återbäring på många av våra försäkringar till våra kunder, som också är våra ägare. Allt överskott som inte behövs för att förbättra våra kunderbjudanden, går tillbaka till kunderna på samma sätt som utdelning i ett vinstutdelande bolag, säger Elisabeth Sasse, chef Folksam Sak.

Återbäringsbesked har redan  börjat att skickas ut. Alla kunder som har rätt till återbäring  får sitt besked senast 4 juni. I år är återbäringen 3,1 procent och totalsumman är något högre än förra året.

– Det är totalt 2,4 miljoner kunder som får minst en krona i återbäring, men vi betalar bara ut pengar och skickar återbäringsbesked till de 1,8 miljoner som får mer än 50 kronor. Övriga får vänta på sin återbäring tills den överstiger 100 kronor. Fram till dess ligger det kvar på kundens ”konto”, så det nollställs inte, säger Elisabeth Sasse.

Den 13 maj börjar Folksam att betala ut återbäring till de kunder som har autogiro, medan övriga kunder får sina pengar den 10 juni. Från den 15 juni drar Folksam av det intjänade återbäringsbeloppet från försäkringspremien på kommande aviseringar till kunder med återbäringsgrundande försäkringar. De som får återbäring är kunder med sakförsäkringar, det vill säga boende, fordon, djur och personrisk.

Sedan förra året har antalet som får sitt återbäringsbesked digitalt via Kivra och på Mina sidor på folksam.se ökat.

–Sedan vi började erbjuda digitala utskick för tre år sedan har antalet som tackat nej till att få pappersutskick ökat med några procent varje år. Förra året var det 36 procent och i år räknar vi med att det landar på lite över 40 procent, vilket är väldigt glädjande ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Elisabeth Sasse.

Följ oss på