Ett framgångsrikt år med Folksam Tech Talent

Den andra omgången av Folksam Tech Talent fulländas i finalen på Folksams Hackathon i slutet på maj. Det framgångsrika programmet har bidragit med nya talangfulla medarbetare och värdefulla insikter i Folksams digitala utveckling.

Det har varit ett fullspäckat år för de åtta IT-talanger som i augusti förra året klev in i Folksamskrapan för att delta i Folksam Tech Talent. Talangprogrammet är ett samarbete med Sigma Young Talent, och är tänkt att trygga tillväxten och säkra kompetensen i bygget av ett modernt finansiellt företag.

– Huvuddelen av tiden, ungefär 80 procent, har deltagarna jobbat som konsulter inom olika delar av Folksams ordinarie IT-verksamhet. Men 20 procent av tiden har de ägnat sig åt aktiviteter kopplade till programmet, berättar Linda Westerback Berglin, operativt ansvarig för årets Folksam Tech Talent.

Hållbarhetstema i det omvända mentorskapet

Deltagarna har fått gå utbildningar i allt från IT och hållbarhet till presentationsteknik. De har även varit på studiebesök och ”on the job-training” på Folksams kontor i Kramfors och Sundsvall. Och sedan oktober förra året har de varit mentorer åt flera av Folksams seniora chefer, i det så kallade omvända mentorskapet.

– De har varvat föreläsningar och workshops med individuella möten med sina adepter. Det övergripande temat i det omvända mentorskapet har varit hållbarhet, och tillsammans har de spånat fram åtta idéer om hur vi kan utveckla vår affär framåt med teknikens hjälp. Av dessa idéer har sedan två valts ut, som de ska ägna programfinalen åt på årets Hackathon.

Under två intensiva dagar den 25-26 maj ska talangerna ”hacka” fram konkreta förslag som de sedan presenterar på programmets avslutning den 28 maj. Tanken är sedan att den vinnande idén tas vidare och implementeras i verksamheten.

”Har bidragit i arbetet med att utveckla Folksam”

Utöver att bidra till Folksams digitala utveckling, är syftet med programmet att hitta duktia IT-talanger. Så efter Hackathon har deltagarna på sig till den 17 juni att tacka ja eller nej till erbjudanden om jobb i Folksam.

– Trots att årets program har haft sina utmaningar under coronapandemin, så har det gått väldigt bra. Talangerna har hjälpt oss att få upp ögonen för mycket, och de har definitivt bidragit i arbetet med att utveckla Folksam, säger Linda Westerback Berglin.

Så det är ingen tvekan om att framgångssagan, som bidragit med många nya insikter och talangfulla nya medarbetare, fortsätter. Redan den 24 augusti kan Folksam välkomna 12 nya IT-talanger i nästa omgång av Folksam Tech Talent, som sträcker sig in i juni 2021.

På bilden ovan syns bland andra årets deltagare i Folksam Tech Talent.

Följ oss på