Ny omgång av Folksam Tech Talent i samarbete med Sigma Young Talent

Första omgången av Folksam Tech Talent blev succé. Därför satsar nu Folksam på ytterligare en omgång av det årslånga introduktions- och utvecklingsprogrammet. Tech Talent ska trygga tillväxten och säkra kompetensen i bygget av ett modernt finansiellt bolag.

– Utfallet av vårt första Folksam Tech Talent har varit väldigt lyckosamt. Vi är mycket nöjda med upplägget och deltagarna i programmet har utvecklats mycket under året som gått. De bidrar till nytänkande och visar vägen i förändringsresan mot att modernisera och digitalisera Folksam, säger Johan Rudén, CIO på Folksam.

Årets program har en tydlig inriktning mot systemutveckling och syftar till att framtidssäkra specialistkompetens inom IT. Konceptet med omvänt mentorskap, där deltagarna agerar mentorer åt seniora chefer inom Folksam, har varit uppskattat och kommer att inkluderas i det nya programmet.

– Vi är stolta över förnyat förtroende och ser verkligen fram emot fortsatt samarbete kring Folksam Tech Talent. Vi kommer att fila på programupplägget utifrån den återkoppling vi fått och se till att innehållet i kommande program blir kanonbra. I första programmet har vi bland annat haft populära inslag som omvänt mentorskap och hackaton, och det är koncept som vi kommer ta vidare, säger Elin Hölcke, VD på Sigma Young Talent.

Deltagarna kommer efter avslutat program att erbjudas anställning inom Folksam. Av de 16 deltagarna i den första programomgången valde 14 stycken att tacka ja till anställning.

För ytterligare information:

Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på