Folksamgruppens brev till finansministern

Folksamgruppen uppvaktar regeringen i syfte att uppnå konkurrensneutralitet för kundägda bolag vid renodling till tjänstepensionsbolag. Den 18 maj skickade Ylva Wessén, koncernchef och vd för Folksam ett brev till finansminister Magdalena Andersson om den nya tjänstepensionsregleringen och dess koppling till skattelagstiftningen. 

Den nya tjänstepensionsregleringen är av vikt för miljontals tjänstepensionssparare. Den nya lagen som antogs i november ska säkerställa ett fullgott skydd för nuvarande och framtida pensionärer och en effektiv förvaltning av tjänstepensioner för miljontals tjänstepensionssparare. Men, skattelagstiftningen har inte anpassats till nya tjänstepensionslagen för att skapa nödvändiga förutsättningar för kundägda bolag. Det medför att kundägda tjänstepensionsbolag, och därmed kunderna, riskerar omotiverade skatteuttag. Motsvarande skatteeffekt drabbar inte aktiebolag.

Skatteeffekterna för kundägda pensionsbolag kan uppgå till åtminstone några hundra miljoner kronor och som mest uppemot en miljard kronor. Dessa skatteeffekter gör att ett stort antal pensionssparare stängs ute från den nya tjänstepensionslagen och därmed går miste om nyttan av den nya lagstiftningen. Folksam har därför uppvaktat regeringen i syfte att uppnå konkurrensneutralitet för kundägda bolag vid renodling till tjänstepensionsbolag och undanröja omotiverade skatteeffekter.

Läs brevet här

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2020-06-23

Just nu genomför vi på Folksam en undersökning om gravidas bilbältesanvändning tillsammans med Chalmers industriteknik. Undersökningen är ö...

2020-05-19

I fredags släppte vi på Folksam ett nytt hjälmtest. Nytt för i år är att vi på Folksam genomförde testet med stöd från intresseorganisati...

2020-03-08

I dag på internationella kvinnodagen vill jag göra er uppmärksamma att det även behöver arbetas med att få bort ojämlikheter i transportsyst...

Följ oss på