Nu testas vårdplanering för husdjur för första gången i Sverige

Folksam, FirstVet och Boka Doktorn startar nu ett pilotprojekt tillsammans där djurägare som behöver uppsöka veterinär får hjälp att boka tid på veterinärklinik. Detta är första gången som en central vårdplanering för husdjur testas i Sverige.

Syftet är att förenkla vårdkedjan för husdjursägare. Veterinärbranschen är segmenterad och svårnavigerad för enskilda djurägare. Med en central remissfunktion sätts djurhälsan i fokus så att rätt djur kan få rätt vård i rätt tid på rätt plats.  

Det nya projektet kan beskrivas som djurvärldens version av 1177 Vårdguiden. Idag finns nämligen ingen motsvarighet till central vårdplanering och triagering av djur utan djurägare behöver själva förstå och navigera de val som kan göras. Detta på en marknad som präglas av stora strukturförändringar och brist på transparens.

Men nu kan djurägare för första gången få hjälp hela vägen. I videosamtalet med FirstVet ger veterinären råd och förslag på behandling. Om denne bedömer att djuret dessutom behöver en remiss till veterinärklinik erbjuds numera även hjälp att få en tid hos rätt veterinär. Allt sker i samma samtal, via Boka Doktorns plattform. FirstVet har möjlighet att remittera till alla veterinärkliniker i landet, fler än 700 stycken, och ger alltid oberoende råd.

Pilotprojektet gäller i första hand försäkrade djur hos Folksam i förvalda upptagningsområden. Målet är att fånga upp 300 remisser under pilotprojektets första fas. Om testet slår väl ut är ambitionen att utveckla detta till en helomfattande vårdplanering och rådgivning för försäkrade svenska husdjur.

David Prien, vd, FirstVet:
– Vi på FirstVet brinner för att demokratisera tillgången till veterinärvård för våra husdjur. En centraliserad remissfunktion på djurmarknaden är ett naturligt nästa steg för att effektivisera djurvården ytterligare.

Tor Friman, vd, Boka Doktorn:
– Vi på Boka Doktorn är stolta över att ha fått förtroendet att delta i pilotprojektet. Transparensen som vår plattform tillhandahåller kommer att skapa värde även för veterinärsidan. Vår förhoppning är att det ska bli tydligt hur tillgänglig och sökbar information kan skapa effektivitet i hela djurvårdskedjan.

Camilla Ankelstam, affärschef Djurförsäkringar, Folksam:
–Vi vill ha en effektiv och transparent verksamhet för våra kunder och befästa en hållbar försäkringsmarknad för djur. För Folksam är det viktigt att erbjuda adekvat djurvård i rätt tid och till rätt pris. Alla parter tjänar på att ännu fler aktörer är med, så vår målsättning är att fler försäkringsbolag och veterinärkliniker ska ansluta sig när denna pilot är avslutad.

Om FirstVet
FirstVet är världens första veterinärtjänst via videosamtal där djurägare enkelt kan få trygga råd från legitimerade veterinärer. Tjänsten grundades i Sverige 2016 och har idag 300 000 registrerade medlemmar. FirstVet finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Storbritannien där fler än 200 veterinärer genomför 20 000 videosamtal varje månad. FirstVet är gratis för alla med djurförsäkring.

Om Boka Doktorn
Boka Doktorn grundades 2005 med ett starkt fokus på att förkorta administrativa processer och effektivisera vårdverksamheter med digital teknik. Boka Doktorn har sedan dess utvecklats till en oberoende samarbetsplattform med en helhetslösning för hantering av vårdärenden. Transparensen i bokningar och all information och kommunikation kring ett vårdärende skapar mervärde för såväl vårdgivare, vårdbeställare och patient. Boka Doktorn är idag Sveriges ledande samarbetsplattform för beställare och utförare av försäkringssjukvård. Vi är verksamma i Sverige, Danmark och Norge. 

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Folksams vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Folksams pressjour
+46 8-772 66 60
pressjour@folksam.se

Följ oss på