Folksamgruppen förvärvar sin första fastighet i Göteborg

Folksam Sak har tecknat avtal om att förvärva kontorsfastigheten Stampen 6:17 i Göteborg till ett värde av 330 miljoner kronor. Därmed etablerar sig Folksamgruppen på fastighetsmarknaden i Göteborg.

Folksamgruppen fortsätter att satsa i Göteborg efter investeringarna i bland annat Volvo Cars och Göteborgs stads gröna obligationer. Den här gången förvärvar Folksam Sak fastigheten Stampen 6:17 i Göteborg från Elof Hansson Fastigheter AB. Det är en centralt belägen fastighet om 7 500 kvadratmeter med flera kontors- och butikshyresgäster.

– Det här är en attraktiv fastighet i ett område under stark utveckling. Den kommer att ge god riskjusterad avkastning och kunna hållas uthyrd oavsett konjunkturläge. Det är bra att vi i Folksamgruppen nu etablerar oss i Göteborg, vars fastighetsmarknad historiskt uppvisat mycket stark totalavkastning. Investeringen passar väl in i vårt engagemang för att värna en långsiktigt trygg avkastning till kunderna, säger Lars Johnsson, chef för Folksamgruppens fastighetsverksamhet.

Stampen 6:17 har en diversifierad hyresgäststruktur och genomgår nu en omfattande uppgradering, som säljaren slutför innan tillträdet i maj 2017.

Folksamgruppen äger idag fastigheter för närmare 26 miljarder kronor och har som ett mål att kraftigt öka fastighetstillgångarna under de närmaste åren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Johnsson, fastighetsdirektör Folksamgruppen, 072-582 19 14, lars.johnsson@folksam.se
Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksamgruppen, 070-831 65 26, juha.hartomaa@folksam.se

Följ oss på