Tydlig coronaeffekt på antal skador

Coronapandemin har haft tydliga effekter på antalet skador, men allt eftersom har det börjat gå tillbaka till ett mer normalt läge, även om vissa avvikelser syns till följd av coronakrisen. Det syns när Folksams ser över sin skadestatistik.

De första veckorna efter att coronaviruset klassats som en pandemi skenande antalet anmälningar till reseskador iväg. Katastrofskyddet i försäkringen ökade kraftigt under det första kvartalet. Större delen av ökningen skedde de sista veckorna i mars, dock från en mycket låg nivå. I april fortsatte trenden, med ett fortsatt kraftigt ökat inflöde i jämförelse med samma period förra året.

– Flest samtal kom från Spanien, men samtal kom från hela världen. De flesta hade frågor kring vad som händer med min resa, hur gör jag för att ta mig hem, och vem kan hjälpa mig när man ställs inför oförutsedda utgifter. Den här typen av frågor har dock minskat drastiskt i takt med att de allra flesta lyckats att ta sig hem. Och efter april månad har vi haft det väldigt lugnt på reseskador, säger Joel Lund, skadechef.

Men även om reseskadorna ökade kraftigt så har samtidigt personskador, inbrott och motorskador minskat.

Inbrotten gick under april månad ner med 12 procent jämfört med året före. Även motorskador har minskat. Under april minskade skadeanmälningarna för bil med 13 procent. Dock ser Folksam att från att ha minskat kraftigt initialt så börjar det nu närma sig mer ett normalläge igen, vilket tyder på att folk börjar ta bilen igen i högre utsträckning. Samtidigt är det ingen skillnad för vare sig storm- eller vattenskador.

– Även personskador har minskat. Under april månad har olycksfallsskador minskat med hela 70 procent. Det tror vi främst har att göra med att äldre personer som annars råkar ut för personskador i högre grad än yngre nu håller sig hemma och därför inte utsätts för samma risker att skada sig, men även att man inte uppsöker sjukvård i samma utsträckning som normalt. Något som har ökat kraftigt är dock antalet anmälningar till inkomstförsäkringen, och det fortsätter att ligga på en hög nivå, säger Joel Lund.

Följ oss på