Fredag den 13:e ingen otursdag

Folksam har gått igenom skador som har inträffat de senaste tio åren på fredag den 13:e och ser att tvärtemot folktron så inträffar inte fler olyckor på dessa dagar jämfört med övriga fredagar.

Folksam har undersökt skador som har anmälts för saker i hemmet, bil och person. Antalet saker som gått sönder eller tappats ligger på samma nivåer som andra dagar sett över en tioårsperiod.

– Till skillnad mot folktron kan vi inte se att folk är mer otursförföljda på fredag den 13:e, i vart fall inte när det kommer till skador som anmäls till oss. Det är helt enkelt en dag som alla andra, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare, Folksam.

När olyckan är framme är det framför allt mobiltelefoner som antingen tappas eller glömts någonstans som Folksams kunder råkat ut för. Men det är inte heller ovanligt med kvarglömda väskor som sedan stjäls, eller att man sätter sig på sina glasögon.

– Att huvudsakligen mobiltelefoner skadas gäller oavsett om det sker på fredag den 13:e eller en annan dag. Att mobiltelefonen ramlar ut ur jackfickan är till exempel inte helt ovanligt, men vi ser även fall där mobilen hamnar i badkaret eller där barn har bitit i den, säger Erik Arvidsson.

För bilolyckor kan är det samma tendens, det vill säga att fredag den 13:e inte sticker ut åt något håll. Snarare än att fredag den 13:e påverkar skadorna är det framför allt väder, väglag och semesterperioder som inverkar.

– När det gäller olycksfallsskador kan vi se en tendens till färre olyckor på otursdagen, men det är inte statistiskt säkerställt. Det är snarare så att vi ser att antalet olyckor går upp fredag till söndag, för att sedan gå ner igen under vardagarna, vilket troligen har sin förklaring i att vi är mer aktiva under helgerna, säger Erik Arvidsson.

För mer information:

Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam. 070-831 62 94
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på