Folksam rapporterar: Datorhaveri vanligaste åskskadan i hemmet

Nu kommer åskvarningar på flera håll i landet och i samband med åska och blixtnedslag finns risk för skador på hemelektronik. Vanligast är skador på datorer. 61 procent av de åskskador som anmäls till Folksam gäller datorer med tillbehör. Genom att följa några enkla tips finns möjlighet att undvika skador.

Åska förekommer oftast på sommareftermiddagar och under ett år träffas Sverige av cirka hundratusen blixtnedslag. I hemmet är det vanligast att åska och blixtnedslag orsakar skador på hemelektronik. Varje år anmäls också hundratals skador orsakade av åska och blixtnedslag till Folksam.

– Vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om genom att informera om hur man kan skydda sin elektronik vid åskoväder. En sak som många kanske inte känner till är att det inte bara räcker att dra ut kontakten ur antenn- eller eluttag. Man ska också lägga sladden minst 50 centimeter från uttaget. Blixten kan hoppa från uttaget till kontakten om den ligger för nära, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

61 procent av de skador som orsakas av åska och blixtnedslag omfattar datorer inklusive modem, router eller andra tillbehör. På andra plats kommer skador på tv, digitalbox, parabol eller annan antennansluten elektronik. Skador på övrig hemelektronik är inte alls lika vanlig, till exempel på telefoner, vitvaror, hemlarm och tv-spel.

– Vi har fler eldrivna apparater i våra hem än tidigare och många av dem står i stand-by-läge. Förutom att de drar onödig el så innebär det en risk för att de skadas vid åsknedslag, säger Erik Arvidsson.

Så skyddar du hemelektronik vid åskoväder:

· Dra ur kontakter till antenn- och eluttag och lägg sladdarna minst 50 centimeter från uttaget.
· Dra också ur laddare – de kan skadas även om de just då inte används.
· Se till att ha jordfelsbrytare och överspänningsskydd som automatiskt slår av strömmen vid en spänningstopp. Men tänk på att en jordfelsbrytare inte automatiskt skyddar elektrisk utrustning från skada vid åska och blixtnedslag.

För ytterligare information:
Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam, telefon 0708-31 62 94

Följ oss på