Ylva Wessén i möte med finansmarknadsminister Åsa Lindhagen

Ylva Wessén och finansmarknadsminister Åsa Lindhagen träffades nyligen. Frågan om konkurrensneutrala regler vid ombildning till tjänstepensionsbolag var en av frågorna som lyftes.

Problemet är att det inte råder konkurrensneutralitet eftersom bara kundägda försäkringsbolag drabbas av skatteeffekter vid renodling till tjänstepensionsföretag. Aktiebolag har flera verktyg att undvika dem. En halv miljon pensionssparare, vanligtvis med kollektivavtalad tjänstepension, riskerar därför omotiverade skatteeffekter på flera hundra miljoner och ev. uppåt en miljard kronor när deras pensionsbolag renodlas till tjänstepensionsbolag enligt nya tjänstepensionsregelverket.

Ylva Wessén var tydlig med att det är oacceptabelt att det inte råder konkurrensneutralitet mellan försäkringsbolag och att skattereglerna inte ska försvåra omvandlingen. Folksamgruppen framförde att det är bråttom att regeringen, med Magdalena Andersson, i spetsen, justerar skattelagstiftningen så att de kan tillämpas för beskattningsåret 2022. Lindhagen visade förståelse för att Folksamgruppen driver på för konkurrensneutrala skatteregler.

På mötet efterfrågade Folksamgruppen även politik som stimulerar företag att anta klimatmål. Åsa Lindhagen berättade om arbetet i EU med taxonomin och Ulf Holm fyllde på att Finansinspektionen jobbar mycket med klimatriskerna. Lindhagen välkomnade att Folksam efterfrågar politik som stimulerar företag att anta klimatmål.

Lindhagen och Holm visade intresse för Folksams och pensions- och försäkringsbolags roll som samhällsaktör och som investerare av klimatomställningen, där vi som grundare av Nettonollalliansen har en globalt pådrivande roll. Finansmarknadsministern välkomnade också Folksamgruppens nya klimatdelmål och var nyfiken på hur de mottas av de företag vi äger och önskade oss lycka till med vårt viktiga arbete.

Det var positivt att Folksamgruppen fick möjlighet att knyta kontakt med nya finansmarknadsministern och briefa henne och hennes statssekreterare om vår prioriterade Public Affairs-fråga och lyfta en central klimatrelaterad fråga.

Med på mötet var Åsa Lindhagens statssekreterare Ulf Holm och Folksamgruppens Public Affairs Manager, Emma Lindberg.

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-03-04

  Tillsammans med stiftelsen Chalmers Industriteknik har vi på Folksam genomfört en studie där vi kartlagt hur gravida använder bältet. S...

2020-08-28

  De allvarliga olyckorna i Järvsös bergscykelpark har skapat diskussion. Självklart innebär downhill en risk i och med hög hastighet i k...

2020-08-17

Ingen har väl undgått att media rapporterat om olyckor i samband med användning av elsparkcyklar. Vi på Folksam har tidigare studerat detta men...

Följ oss på