Folksam förlänger sponsoravtal för svensk parasport med fyra år

Sponsoravtalet löper under perioden 2021 – 2024 och är unikt genom att det omfattar kommersiella rättigheter över tre paralympiska spel; Tokyo 2020+1, Peking 2022 och Paris 2024.

Folksam är fortsatt grundpelare inom svensk parasport och samarbetet benämns ibland som svensk idrotts längsta sponsorskap. Detta då Folksam, som ibland benämns som idrottens försäkringbolag, var en nyckelspelare när Svenska Parasportförbundet grundades för 51 år sedan. Under kommande fyra år befäster man sin stolta position som huvudsponsor och fördjupar dessutom samarbetet.

  • Vi har ett unikt samarbete med Folksam som har en djup förståelse för vår verksamhet, därför känns detta både fint och otroligt glädjande! Att Folksam går in som strategisk partner i ett av våra viktiga utvecklingsprojekt stärker givetvis banden än mer, säger Åsa Llinares Norlin, Ordförande för Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté.

Det är bland annat genom ett utökat engagemang i utvecklingsprojektet ”Säker och hälsosam Parasport” som Folksam växlar upp för att säkerställa en väl uppbyggd skaderegistrering för Sveriges elitaktiva inom parasporten. Ett område som har stor utvecklingspotential och kan ge ringar på vattnet för svensk parasports elitidrottare.

Folksam försäkrar alla aktiva med licens i en förening inom Svenska Parasportförbundet samt de aktiva som är uttagna till Paralympics.

  • Jag är glad och stolt över att Folksam fortsätter att vara med och påverka möjligheterna för parasportare genom Svenska Parasportförbundets nystartade projekt ”Säker och hälsosam parasport”. Målet är att halvera antalet skador till och med år 2026, säger Lena Lindqvist, KAM Idrott på Folksam.

Kajsa Moström
Presschef Folksam
0708-31 64 07
kajsa.forsberg-mostrom@folksam.se

Följ oss på