Ny miljardinvestering presenteras på COP26

På COP26 presenterar Folksamgruppen idag en miljardinvestering i utvecklingsländers klimatomställning och klimatanpassning, i samarbete med Europeiska investeringsbanken och Allianz Group. FN:s generalsekreterare framhöll Nettonollalliansen, som Folksam är en av initiativtagarna till, som ”Gold Standard” för trovärdiga åtaganden och transparenta mål, när han öppnade COP26.

På COP26 är finansieringen av klimatomställning och klimatanpassning i utvecklingsländer en knäckfråga. En annan är att skynda på ekonomins och näringslivets omställning mot nettonollutsläpp. 

– När världens ledare möts i Glasgow är det en avgörande tid för planeten. Därför är jag väldigt glad över samarbetet, som letts av den Europeiska investeringsbanken och Allianz Group som en ankarinvesterare, för att förbättra stödet till utvecklingsländer och hjälpa till att mobilisera grön finansiering för att nå Parisavtalets mål, säger Alok Sharma ordförande för COP26.  

Folksamgruppen investerar 1,5 miljarder kronor i en nyskapande fond som möjliggör för pensions- och försäkringsbolag att investera i klimatomställning och klimatanpassning i utvecklingsländer. Emerging Market Climate Action strategy (EMCA), som skapats av Europeiska investeringsbanken (EIB) och Allianz, fokuserar på förnybar energi och energieffektivisering i såväl Afrika, Asien, Latinamerika som Mellanöstern. EMCA presenteras på ett seminarium på COP26 idag där Michael Kjeller, chef för Kapitalförvaltning och hållbarhet och vice vd Folksam och styrelseledamot i Nettonollalliansen, talar.

– Vi är glada över att få möjlighet att investera i klimatprojekt med inriktning på förnybar energi i utvecklingsländer som ankarinvesterare i denna nyskapande klimatfond, säger Michael Kjeller chef för Kapitalförvaltning och hållbarhet och vice vd, Folksam. 

– Samtidigt som våra kunders pensionssparande investeras för att växa, bidrar deras pengar till att minska klimatutsläppen och till klimatanpassning i utvecklingsländer, säger Ylva Wessén vd och koncernchef Folksam. 

För drygt två år sedan tog Folksamgruppen och Allianz och fyra andra kapitalägare initiativ till Net-Zero Asset Owner Alliance med det gemensamma åtagandet att nå nettonollutsläpp i tillgångsportföljerna senast 2050. Alliansen har nu över 60 medlemmar som tillsammans förvaltar 85 000 miljarder kronor (US $10 trillion). Medlemmarna har också eller kommer att anta delmål till 2025 i linje med vad vetenskapen säger krävs för att nå 1,5 grader. Folksamgruppens mål är att minska växthusgasutsläppen från investeringsportföljerna med 29 procent till 2025.

– Trovärdiga långsiktiga åtaganden räcker inte. De måste följas av djärva delmål och omedelbar handling, säger Michael Kjeller. 

FN:s generalsekreterare António Guterres framhöll Nettonollalliansen som enda exempel från näringslivet i sitt inledningstal på COP26 den 1 november och omnämnde alliansen med bland annat följande ord, “The Net-Zero Asset Owner Alliance — the Gold Standard för trovärdiga åtaganden och transparenta mål”.

– Jag hoppas att Folksamgruppens kunder känner stolthet över att deras sparande investeras för att bidra till klimatomställningen i utvecklingsländer. Vår vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld, avslutar Ylva Wessén.

Om COP26 och Emerging Market Climate Action

För att pensions- och försäkringsbolag ska kunna investera i klimatomställningen och klimatanpassning i utvecklingsländer behövs samarbete med multilaterala utvecklingsbanker som Europeiska Investeringsbanken. I EMCA samverkar privat och offentligt kapital. Pensions- och försäkringsbolag som investerar i EMCA bidrar till en viktig del av den globala klimatomställningen, nämligen att kapital från utvecklade länder investeras i omställningen i utvecklingsländer.

Om Emerging Market Climate Action (EMCA)

EMCA har skapats av Europeiska Investeringsbanken EIB och Allianz som även förvaltar den. Folksamgruppen är tillsammans med EIB, Allianz, Tyskland, Luxemberg och Nordiska utvecklingsfonden (NDF) ankarinvesterare i fonden. Investeringskriterierna bygger på EU:s taxonomi för hållbara aktiviteter. Denna ”blended finance impact investing”-fond har målet cirka 5 miljarder kronor. 

Mer information: AllianzGI.com

Om Folksamgruppen
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Folksamgruppen är en av Sveriges största kapitalförvaltare med 530 miljarder kronor i förvaltat kapital är och 225 miljarder kronor i fondförsäkringstillgångar. 
Läs mer på Folksam.se

Folksams pressjour
+46 8-772 66 60
pressjour@folksam.se

Följ oss på