Folksam minskar koldioxidutsläppen i sitt fastighetsbestånd

Folksam investerar 50 miljoner kronor för att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen i sitt fastighetsbestånd i Stockholm. Totalt bedöms åtgärderna halvera energiförbrukningen i de berörda fastigheterna och minska Co2-utsläppen med 240 ton per år.

Hållbarhet en prioriterad fråga som genomsyrar hela Folksamgruppen och inom Folksam Fastigheter pågår ett kontinuerligt arbete med att hitta lösningar som minskar fastigheternas klimatavtryck.

– Folksam Fastigheter genomför löpande arbeten inom fastighetsbeståndet för att minska dess klimatpåverkan och jag är glad att vi nu gör dessa energiinvesteringar. De åtgärder vi nu planerar för fastigheterna kommer minska Co2-utsläppen med 240 ton årligen och bidra till ett bättre klimat såväl som höjd boende- och kontorsstandard, säger Erik Löfberg, Senior Asset Manager på Folksam Fastigheter.

Energiinvesteringarna består av byggande av geolager och bergvärmeanläggningar i fastigheterna Tullgården 2 (Folksamskrapan), Roddaren 7, Prinsarna 1,13 och 14 samt Isjakten. Investeringarna kommer att vara slutförda och i full drift under slutet av 2022.

För ytterligare information:
Folksams pressavdelning, telefon 08-772 66 60 alt via e-post pressjour@folksam.se
www.folksam.se

Om Folksamgruppen
Folksamgruppen erbjuder försäkringar, pensioner och långsiktigt sparande. Folksamgruppens vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Folksamgruppen består av de kundägda försäkringsgrupperna Folksam Liv och Folksam Sak med dotterföretag. I Folksamgruppen ingår varumärken som Folksam, KPA Pension och Folksam LO Pension.

Följ oss på