Folksam är ”Årets hållbara aktör – sakförsäkringar”

Folksam är årets hållbara aktör inom sakförsäkringar enligt Söderberg & Partners. I analysen som ligger till grund för utmärkelsen bedömdes 22 olika sakförsäkringsbolag utifrån sin hållbarhet i skadereglering, upphandling av leverantörer, miljöanpassning, kapitalförvaltning men även hur de ökar sina kunders och anställdas medvetenhet om sakskadors miljöpåverkan och effekter på hållbar utveckling.

Att skadereglera cirkulärt med hållbarhet i fokus har varit prioriterat för Folksam under lång tid. Ett exempel är ”mobilcirkeln” där Folksams kunder lämnar in sin trasiga mobil och får, i de flesta fall, tillbaka en motsvarande återbrukad eller reparerad telefon. Detta innebar att drygt 1600 ton koldioxidutsläpp och mer än 1900 ton avfall enbart under 2021 kunde undvikas tack vare Folksams fokuserade hållbarhetsarbete.

– Jag är både stolt och glad över att Folksam utses till årets hållbara aktör inom sakförsäkring. Hållbarhet är en självklar del av allt vi gör inom Folksam och denna utmärkelse är ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt med dessa frågor, säger Jens Wikström, chef affärsområde Sak på Folksam.

Motivering:
Folksam Sak utses till årets hållbara aktör – Sakförsäkringar. Folksam har väldigt goda förutsättningar att bidra till ett mer hållbart samhälle både genom sitt hållbarhetsarbete inom sakverksamheten och genom sin premieförvaltning där de aktivt påverkar bolagen de investerar i. De är ledande i branschen och har under lång tid påvisat ett bra hållbarhetsarbete. De får högst totalbetyg av alla bolagen i årets analys inklusive högst poäng inom delområdet ”Skadereglering” som är sakbolagens största påverkansområde inom hållbarhet. De erbjuder tydliga märkningar samt underlättar miljöanpassning för kunden genom att erbjuda premierabatter till de som gör skadeförebyggande åtgärder och hållbara val. De har även obligatoriska utbildningar för alla anställda samt extra specifika hållbarhetsutbildningar.

Läs hela Söderberg & Partners rapport här: www.soderbergpartners.se/trafikljusrapporten.

För ytterligare information:
Folksams pressavdelning på telefon 08-20 27 40 alt press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se.

Följ oss på