Folksamgruppens koncernchef Jens Henriksson svensk representant i nytt FN-nätverk för hållbara investerare

Den 15 april presenterade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres ett nytt globalt nätverk för investerare för att stimulera investeringarna i linje med Agenda 2030. Svensk representant i FN-nätverket är Folksamgruppens koncernchef Jens Henriksson.

Jens Henriksson mte FNchefen Antonio GuterresNätverket Global Investors for Sustainable Development (GISD) har inspirerats av samarbetet inom Swedish Investors for Sustainable Development som drivs av Sida.

GISD ska arbeta med att undanröja hinder för att investera i linje med Agenda 2030. Det kan vara klimatinvesteringar, investeringar i ökad jämställdhet eller hållbara städer.

Vi vill att Global Investors for Sustainable Development ska främja nya investeringar i linje med Agenda 2030 som är positivt för såväl avkastning som hållbarhet, säger Jens Henriksson, koncernchef i Folksamgruppen och svensk representant i GISD.

Tre frågor som Folksamgruppen prioriterar är att få marknaden för gröna obligationer att fortsätta växa med kvalitet. Gröna obligationer står idag för mindre än en procent av obligationsmarknaden. Även obligationsinvesteringar som tydligt riktar sig mot Agenda 2030-målen har potential att utvecklas. Den tredje frågan handlar om att få bolag att agera på klimatrisker och möjligheter samt rapportera om arbetet till investerare.

Det här är frågor jag gärna vill samarbeta mer kring med ledande investerare inom FN-nätverket för hållbara investerare, säger Jens Henriksson.

Folksamgruppen har under de senaste åren investerat mer än 25 miljarder kronor i gröna obligationer och 5,8 miljarder kronor i obligationer som riktas mot Agenda 2030-mål. Det gör Folksamgruppen till världsledande på området.

Genom dessa hållbara investeringar berättar vi för våra kunder hur deras pensioner och försäkringar bidrar till Agenda 2030 och klimat, jämställdhet och resurseffektivitet, säger Jens Henriksson.

 

För ytterligare information:
Kajsa Moström, presschef Folksamgruppen, 08-772 66 60

Följ oss på