Folksam återigen bäst i branschen på jämställdhet

Folksam är bäst i finans- och försäkringsbranschen när det gäller jämställda arbetsvillkor. Det visar Nyckeltalsinstitutets Jämställdhetsindex (Jämix) som nyligen presenterades. Folksam ligger långt över snittet för branschen på totalen.

Nyckeltalsinstitutet presenterar varje år de arbetsgivare som har bäst arbetsvillkor i sin bransch, sett till bland annat jämställdhet. I år hamnar Folksam återigen i topp bland arbetsgivare inom finans- och försäkringsbranschen. Folksam ligger långt över snittet för branschen på totalen.

Kartläggningen baseras på insamlad statistik från 2021 om drygt 650 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor inom cirka 300 företag och organisationer. Index för jämställdhet baseras på olika faktorer om lika arbetsvillkor för män och kvinnor, exempelvis lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning.

– Att Folksam ännu en gång får den här utnämningen är verkligen glädjande, det visar att det arbete vi lägger ner på jämställdhet gör skillnad och ger resultat, säger Pernilla Glad, chef Människor och miljöer. Vi har jobbat med jämställdhet under många år och Jämix-mätningen är ett viktigt verktyg för att följa upp vårt arbete. Sedan vi började delta i mätningen 2015 har vi sett en tydlig trend, våra resultat har varit mycket goda och stabila. I år är det särskilt glädjande att skillnaden mellan kvinnor och män när det gäller långtidssjukskrivning har minskat och att det går åt rätt håll.

Exempel på hur vi jobbar långsiktigt med jämställdhet i Folksam:

  • Aktivt arbete för att uppnå en jämställd ledningsgrupp och en jämställd fördelning mellan kvinnor och män i chefsleden.
  • Fokus på obalansen mellan kvinnor och män gällande uttag av föräldraledighet.
  • Omfattande årlig lönekartläggning.

Nyckeltalsinstitutet har tidigare kunnat konstatera att organisationer med hög jämställdhet, enligt måtten i Jämix, har lägre korttidssjukfrånvaro för både män och kvinnor än organisationer med sämre jämställdhet. De uppger även att jämställda organisationer tenderar att ha högre frisktal. Det tycks som att jämställda organisationer har en bättre arbetsmiljö i högre omfattning än vad en mindre jämställd organisation har.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på