Folksam LO Pension ansöker om omvandling till tjänstepensionsföretag

I samband med en extra bolagsstämma idag (7 juni) tog Folksam LO Pension beslutet att säga ja till att ansöka hos Finansinspektionen om att omvandla Folksam LO Pension till tjänstepensionsföretag i enlighet med regleringen för tjänstepensionsföretag IORP 2. Stämman beslutade även att ansöka om namnändring till Folksam LO Tjänstepension AB. Förändringarna förväntas träda i kraft den 1 januari 2023.

Att vi nu har ett stämmobeslut på att omvandla Folksam LO Pension i enlighet med den nya regleringen för tjänstepensionsföretag är positivt och kommer att gynna våra kunder. Genom den här förändringen får vi ännu bättre förutsättningar att erbjuda våra kunder en tjänstepension med god avkastning över tid, låga avgifter och ansvarsfulla placeringar, säger Christoffer Jönsson, vd på Folksam LO Pension.

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Följ oss på