Folksam justerar återbäringsräntan

Från och med den 1 juli 2022 justerar Folksam återbäringsräntan för tjänstepensionsverksamheten och den övriga livförsäkringsverksamheten från 5 procent till 3 procent. Bakom beslutet ligger det fortsatt oroliga börsklimatet och allt tydligare effekter av stigande marknadsräntor.

– Den justering av återbäringsräntan vi nu genomför är ett resultat av den ekonomiska osäkerhet vi ser, och har sett, under en tid med oro på världens börser. Att marknadsräntorna stiger påverkar i det korta perspektivet värdena på våra ränteplaceringar svagt negativt men vi ser att effekterna av högre räntor på lite längre sikt är positiva för både solvensen och möjligheten att skapa avkastning framåt. Våra kunder kan känna sig trygga med att Folksams finansiella ställning är stark, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam.

Förändringen av återbäringsräntan ligger i linje med Folksams konsolideringspolicy. Den kollektiva konsolideringsgraden, det vill säga relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 31 maj 2022 till 112 procent för övrig livförsäkring och 112 procent för tjänstepension. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

Om återbäringsränta
I flera av Folksams sparprodukter är kunderna garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning, och har dessutom möjlighet till mer eftersom kunderna får vara med och dela på allt överskott. Överskottet fördelas med en återbäringsränta, vilket innebär att en utjämning av avkastningen sker över tid. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. Återbäringsräntan har i genomsnitt varit 6,6 procent årligen under de senaste fem åren (2017-2021) för tjänstepensionsverksamheten och 5,0 procent för övrig livförsäkringsverksamhet.

Till övrig livförsäkringsverksamhet räknas övriga försäkringar som exempelvis de olika sparprodukter som Folksam Liv erbjuder privatpersoner och företag. Till tjänstepensionsverksamheten räknas pension som bekostas av arbetsgivaren och som grundas på kollektivavtal eller individuella avtal mellan anställd och arbetsgivare.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se.

Följ oss på