Folksams vd Ylva Wessén talade i FN:s generalförsamling – ser en möjlighet att förebygga miljontals trafikolyckor i världen

Varje år dör 1,3 miljoner människor i förebyggbara trafikolyckor – en siffra som FN har som mål att halvera till 2030. Som ett led i det arbetet höll FN den 30 juni-1 juli ett högnivåmöte för global trafiksäkerhet i New York, under vilket Folksams vd Ylva Wessén var inbjuden för att tala om hur försäkrings- och pensionsbolag kan bidra till finansiering av globala trafiksäkerhetsprojekt.

Trafikolyckor är den dominerande dödsorsaken globalt bland barn och unga och dessutom skadas 50 miljoner människor i trafiken varje år. I augusti 2020 antog FN:s generalförsamling en resolution om global trafiksäkerhet, utropade 2021–2030 som the Decade of Action for Road Safety och satte målet att förebygga hälften av alla dödsfall och skador i trafiken till 2030. Som ett led i det arbetet hölls ett högnivåmöte för global trafiksäkerhet i New York den 30 juni-1 juli, under vilket Folksams vd och koncernchef Ylva Wessén var inbjuden att tala på.

Bakgrunden till hennes medverkan är att Sverige i februari 2020 stod värd för FN:s tredje globala ministerkonferens om trafiksäkerhet. Syftet var att utveckla de globala trafiksäkerhetsmålen för 2030 och då talade Ylva Wessén om hur försäkrings- och pensionsbolag kan bidra genom att göra investeringar riktade mot bättre trafiksäkerhet. Redan då föreslog Folksam att en trafiksäkerhetsobligation liknande de gröna obligationer som finns för att stötta viktiga klimatinitiativ skulle tas fram.

– Vi på Folksam är experter på trafiksäkerhet – vi har forskat på ämnet i över 50 år och varit högst delaktiga i viktiga framsteg som bältespåminnare, whiplashskydd och mitträcke. I stora delar av världen är tyvärr mycket av den infrastruktur som vi i Sverige ser som självklar fortfarande ovanlig eller icke-existerande. Kan vi erbjuda ett kunskapsutbyte för att förbättra vill vi förstås göra det, säger Ylva Wessén.

Folksams vd deltog i ett samtal med rubriken “Sustained domestic investments and international financing for capacity-building and development assistance in evidence-based road safety interventions”. Särskilt ville Ylva Wessén lyfta hur globala investeringar i lokala projekt i låg- och medelinkomstländer kan möjliggöras. Det är i den kategorin länder som 90 procent av alla dödsfall och skador i trafiken inträffar.

– Det krävs kapital för att rädda liv och vi har kapital som vi vill investera på ett sätt att det gör skillnad och ger en trygg avkastning för våra kunder. Vi har en lång tradition av ansvarsfulla investeringar och vill nu vara med och ta fram investeringsmodeller för privat kapital till trafiksäkerhet, på ett sätt som är gynnsamt för alla parter. För de som på lokal nivå kan få nödvändig finansiering till projekt som ökar trafiksäkerheten, för Folksam som bidrar till en mer hållbar värld och ger en trygg och attraktiv investering för våra kunders räkning samtidigt som de faktiskt räddar liv, avslutar Ylva Wessén.

För att nå målet om en halvering av alla dödsfall och olyckor i trafiken till 2030 uppskattar Världsbanken att ytterligare finansiering om cirka 260 miljarder dollar behövs och att det krävs privata medel för att nå dit. Enligt Ylva Wessén skulle trafiksäkerhetsobligationer, liknande de gröna obligationer som finns för investeringar i hållbara initiativ idag, kunna vara en väg framåt.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på