Ylva Wessén medverkar i A4S Summit 2020

Folksams vd Ylva Wessén medverkar i A4S Summit 2020 – ett årligt event som i år genomförs under två veckor med mer än 200 webinarier och över 1 200 deltagare. A4S står för Accounting for Sustainability Project och inrättades av Storbritanniens Prins Charles 2004.

Syftet med A4S är att föra in hållbarhet som en naturlig del av företagande. A4S syftar till att inspirera ledare att vidta åtgärder för att driva förändring mot uthålliga affärsmodeller och en hållbar ekonomi.

Försäkringsbranschen jobbar med en lång planeringshorisont. Det ger vår bransch en möjlighet att göra klimatförändringarna till en central del av affärsstrategin.
Storbritanniens Prins Charles grundande A4S år 2004 och har ofta talat om hur samhället kan lära av och söka stöd från försäkringsbranschen för att förbereda sig för och hantera effekterna av klimatförändringar.
Ylva Wessén ska medverka i en panel tillsammans med ICMIF (International Cooperative and Mutual Insurance Federation) och samtalar under rubriken: ”Försäkringsbolag leder vägen mot nettonoll”. Ylva håller även en presentation om Net Zero Asset Owner Alliance och hur Folksam arbetat för att bli en av världens största investerare i gröna obligationer. Samtalet kommer i övrigt att handla Folksams arbete som ömsesidigt bolag med kunden i centrum.
 – Vår roll i omställningen till en hållbar värld och hur vi nått vår framskjutna position är något som jag gärna pratar om. Jag kommer att presentera hur vi jobbar med att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i investeringsportföljerna och det verkligt ambitiösa – att vi ska nå det genom att bidra till reella förändringar av de globala utsläppen – och inte bara genom att sälja innehav med stort klimatavtryck, säger Ylva Wessén.

Följ oss på