Folksamgruppen förvärvar Påsen 7 i Hammarby Sjöstad

Folksamgruppen förvärvar, genom Folksam Liv, tomträtten Påsen 7 i Stockholm av Svenska Hus för 705 miljoner kronor. Den uthyrbara arean är drygt 7 500 kvadratmeter och tillträdet sker den 30 september 2022.

Förvärvet är en del i Folksamgruppens strategi att öka andelen fastigheter i kapitalportföljen för att kunna ge kunderna en bra avkastning på sina pensionspengar.

– Vi fortsätter vår lönsamma expansion av fastighetsportföljen. I tider av marknadsoro känns det väldigt bra att kunna förvärva ett stabilt förvaltningsobjekt med moderna och flexibla kontorslokaler, uthyrda till Stockholm Stad på ett långt hyresavtal. Byggnaden ligger dessutom på en av våra kärnmarknader i Stockholm, säger Lars Johnsson, fastighetsdirektör i Folksamgruppen.

Med denna affär har Folksamgruppen köpt fastigheter till den direktägda portföljen för nästan 24 miljarder kronor under de senaste åren. Med fokus på kontorsfastigheter av hög kvalitet i attraktiva lägen fortsätter Folksamgruppen vara den största investeraren i kontorssegmentet och siktar på att växa ytterligare framöver.

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksamgruppen
Folksamgruppen erbjuder försäkringar, pensioner och långsiktigt sparande. Folksamgruppens vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Folksamgruppen består av de kundägda försäkringsgrupperna Folksam Liv och Folksam Sak med dotterföretag. I Folksamgruppen ingår varumärken som Folksam, KPA Pension och Folksam LO Pension.

Följ oss på