Folksam Liv höjer återbäringsräntan till fyra procent

Folksam Liv höjer återbäringsräntan för tjänstepensionsverksamheten och den övriga livförsäkringsverksamheten till fyra procent den 1 september 2022. Bakom beslutet ligger en tydligt förbättrad avkastning och en stark finansiell ställning för Folksam Liv.

– Under sommaren har börserna stärkts trots den fortsatta geopolitiska oron och avkastningen i Folksam Liv har därmed förbättrats. Den finansiella ställningen i bolaget har samtidigt stärkts. Folksam Liv höjer därför återbäringsräntan i linje med vår policy för kollektiv konsolidering, säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam.

Återbäringsräntan ligger i linje med Folksams konsolideringspolicy. Den kollektiva konsolideringsgraden, det vill säga relationen mellan värdet på de förvaltade tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 31 juli 2022 till 113 procent för övrig livförsäkring och 112 procent för tjänstepension. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

Om återbäringsränta
I flera av Folksams sparprodukter är kunderna garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning, och har dessutom möjlighet till mer eftersom kunderna får vara med och dela på allt överskott. Överskottet fördelas med en återbäringsränta, vilket innebär att en utjämning av avkastningen sker över tid. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna. Återbäringsräntan har i genomsnitt varit 6,6 procent årligen under de senaste fem åren (2017-2021) för tjänstepensionsverksamheten och 5,0 procent för övrig livförsäkringsverksamhet.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på