Elpriser kan innebära ökad skadekostnad på fritidshus

Med rusande elpriser överväger många att stänga av uppvärmningen i sitt fritidshus över vintern. Något som kan leda till omfattande frysskador som i sin tur kan leda till vattenskador. När huset dessutom lämnas obevakat under en längre period ökar risken för påhälsning från inbrottstjuvar. Med några enkla åtgärder kan du skydda ditt fritidshus.

Vinterperioden kan vara förhållandevis hård och kall i vissa delar av landet. Det i kombination med rusande elpriser gör nog att många vill se över sina omkostnader, i såväl villa som fritidshus. Folksam vill nu belysa de risker som finns när man exempelvis stänger av eller sänker värmen i huset.

Viktigt att tänka på om man stänger av all värme är att hela rörsystemet (inklusive påkopplade apparater) måste tömmas på vatten. Då ingen värme finns i huset är det dessutom viktigt att inkommande vatten stängs av vid brunn eller annan anslutning i mark.

– Givet elpriserna så har vi fått indikationer på att många kommer välja att stänga av värmen i sina fritidshus, vi vill därför tipsa om vad man i så fall bör göra, och såklart nämna vilka risker det kan innebära säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

När du stänger fritidshuset finns några enkla åtgärder du kan ta till för att slippa frost- och vattenskador:

•    Stäng av huvudvattenkranen och tappa ur rörsystem, varmvattenberedare och spolcisternen i toalett
•    Rensa golvbrunnar och kontrollera rörfogar, vägg- och golvbeklädnadsskarvar samt blandarinfäste
•    Om du har expansionskärl på vinden – kontrollera regelbundet och byt vid behov
•    Rensa hängrännor utvändigt
•    Placera avledningsrännor från stuprör bort från huset
•    Kontrollera och byt vid behov ut takpannor
•    Ha en grundvärme på i huset – runt 15 grader

– Vi ser att antalet vattenskador ökar när vintern varit extra kall. Den vanligaste skadan uppstår när vatten i rören fryser och expanderar så att rören går sönder, vilket ofta kan leda till läckage. Följer man våra enkla tips så är det i sig ett bra skydd, avslutar Erik Arvidsson.

I takt med att tekniken går framåt höjs även värdet på prylar i våra fritidshus, som alltmer närmar sig permanenthusens standard när det kommer till vitvaror, musikanläggningar och annan hemelektronik. Det, tillsammans med att huset står tomt samtidigt som det blir allt mörkare ute gör det inte mindre intressant för inbrottstjuvarna att slå till. Enligt Folksams statistik är det trädgårdsredskap, möbler/inredning och hemelektronik det stjäls mest av.

Folksams tips för att skydda fritidshuset mot inbrott:

•    Skaffa godkända lås på fönster, dörrar och altandörr. Montera galler på källarfönster
•    Lås in verktyg och andra tillhörigheter som kan vara attraktivt för tjuvar
•    Ha inte redskap eller stegar framme, de kan användas för inbrott
•    Gör huset synligt för grannar och från väg, om det är möjligt
•    Skaffa gärna utebelysning med rörelsevakt
•    Finns det permanentboende i området, starta grannsamverkan
•    Stöldmärk och ta bilder på värdefulla tillhörigheter
•    Installera ett hemlarm

– Vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om och vill tipsa om man bäst skyddar sitt älskade fritidshus. Självklart ska man inte vara överdrivet orolig för inbrott. Men mitt viktigaste tips är att se över skalskyddet, det vill säga lås på dörrar och fönster samt eventuellt larm, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Läs mer på om hur du kan skydda ditt fritidshus här.
För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på