Reflektioner från COP 27

På COP27 har försäkrings- och finansieringsfrågor fått en central roll. En stor del av mötet har handlat om hur man kan bygga upp en internationell fond där länder som drabbas av klimatrelaterade skador kan få ersättning, en form av försäkring. Många vänder sig också till pensions- och försäkringsbolag för diskutera hur man kan finansiera omställningen och klimatanpassning i kommuner, näringslivet och globalt. Det visar vilken viktig roll vår bransch kan spela i omställningen, skriver Marcus Svedberg, Folksamgruppens chefsekonom som deltagit på mötet. 

Nu när COP27 just avslutats påminns alla om att växthusgasutsläppen behöver halveras till 2030 för att klara av Parisavtalets 1,5 graders-mål. Vi vet också att finansieringen av klimatåtgärder och anpassning i utvecklingsländer behövs för framgång i klimatförhandlingarna. När vi hör att Maldiverna drabbas vid 1,1 grader och upphör att finnas om 1,5 graders-målet överskrids påminns vi om allvaret. Att förhandlingarna inte kom längre än vad de gjorde måste anses vara en besvikelse givet allvaret. Den bristande politiska ambitionsnivån är övertydlig inte bara på internationell nivå utan även på nationell nivå.

För Folksams kunder är klimatförhandlingarna av vikt på flera sätt. Vi vet att ligga i framkant när det gäller klimat och hållbarhet är sunt för möjligheten att kunna ge god riskjusterad avkastning. Vi gör det för att det bra, men också för att vi är en samhällsaktör.  

Folksamgruppen, där även KPA Pension ingår var en av initiativtagarna till den globala investeraralliansen Net-Zero Asset Owner Alliance, där alla har målet att investeringarna ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050. Cirka hälften av medlemmarna har antagit klimatdelmål till 2025. Eftersom det brådskar att minska utsläppen ska Folksamgruppen minska klimatavtrycket för våra placeringsportföljer, dvs från aktier, företagsobligationer och fastigheter med 29 procent till år 2025. Vi ska nå målet primärt genom att påverka bolag vi investerat i att minska sina utsläpp och ökar därigenom trycket på näringslivet. En annan del av vårt mål är att främja tillgången av gröna investeringar.  

Vi jobbar på att få näringslivet att ställa om och trycker på för att företag vi äger ska ha science-based targets. Vi arbetar för att skapa fler nya gröna investeringsmöjligheter, samarbeta med andra som vill framåt och för politik som underlättar. Det år frågor vi fokuserar på året om och även på COP27. 

På COP27 har Folksam deltagit i diskussioner om årets COP-fokus implementering. Vi blev bl a inbjudna på grund av våra investeringar i fonden EMCAF* och obligationen med IFAD* samt för att vi är med och utvecklar nya gröna finansieringslösningar. Våra kunders pensionspengar och försäkringspremier är en katalysator för omställningen tillsammans med Nettonollalliansens totalt närmare 115 000 miljarder kronor. 

Det behövs både stort och smått för att klara klimatet. Vi ser också att våra kunder drabbas av översvämningar som den i Gävle. Det är inte så drastiskt som på Maldiverna, men det blir stora problem för alla som drabbas. Förra sommaren hörde kunder av sig om 3000 översvämningar till Folksam i Gävle. Det är en stor ökning då vi normalt har ca 500 anmälningar per år.   

Folksam försöker hjälpa kunderna att bli trygga i vardagen och bo och transportera sig hållbart. Våra villa- och hemförsäkringar är Bra miljöval-märkta, vi ger rabatt på bilförsäkringen till säkra bilar med låga utsläpp. Våra kunder får råd om hur de kan minska energiförbrukningen och slippa drabbas av översvämningsskador. Kunderna får cirkulär skadereglering, så när en kund har tappat mobilen eller glasögonen ges de nytt liv. 90 procent av allt skadat gods som Folksam tar hand om får ett förlängt liv.  

Men, våra kunder och vi är också beroende av politik som snabbar upp klimatomställningen och anpassningen. Många röster från näringslivet uppmanar regeringen att steppa upp klimatarbetet så att Sverige och EU klarar sina klimatmål och så att vi kan nå våra egna klimatmål. Ska vi klara 1,5 graders-målet och finansieringsmålen behövs politik som tar oss dit. Till den tidigare regeringen sade vi öka ambitionen. Till den nya regeringen säger vi öka ambitionen. Att avskaffa miljödepartementet, sänka miljö- och klimatbudgeten drastiskt, underlätta det fossildrivna och försvåra för det förnybara är inte hjälpsamt. Tänk om och gör det i stället lätt för alla som anstränger sig för att klara 1,5-gradersmålet.  

*IFAD

I juni investerade Folksamgruppen som enda aktör en miljard kronor i den första obligationen utgiven någonsin av FN-organet IFAD. Investeringen ska bidra till att minska matbristen och öka tillväxten i världens fattigare länder. Bland annat genom att hjälpa småskaliga jordbrukare att anpassa sig till klimatförändringarna.  Det här är viktigt i dessa tider när biståndet minskar och de fattigaste i världen har drabbats hårt av både coronapandemin och bieffekterna från kriget i Ukraina. Förhoppningsvis kan detta bidra till att minska den överhängande risken för en svältkatastrof flera av i världens fattigare länder.   

*EMCAF – emerging market climate action fund 
På COP26 presenterades en miljardinvestering i utvecklingsländers klimatomställning och klimatanpassning. Folksamgruppen investerade 1,5 miljarder kronor i en nyskapande fond som möjliggör för pensions- och försäkringsbolag att investera i klimatomställning och klimatanpassning i utvecklingsländer. Emerging Market Climate Action strategy (EMCA), som skapats av Europeiska investeringsbanken (EIB) och Allianz, fokuserar på förnybar energi och energieffektivisering i såväl Afrika, Asien, Latinamerika som Mellanöstern.  

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på