Folksam del i temaobligation från Världsbanken

Världsbanken har emitterat en hållbar temaobligation med fokus på hälsa och jämställdhet som är två av de sex mål Folksamgruppen har valt av FN:s 17 globala mål. Det här är en del av Världsbankens strategi för att belysa projekt och program som fokuserar på jämställdhet och hälsa, och visar hur COVID-19 oproportionerligt påverkar kvinnor.

  • Den här obligationen riktar in sig på två fokusområden för oss. Vårt viktigaste hållbarhetsarbete är att förhindra att skador eller olyckor drabbar våra kunder. Förebyggande arbete ger större trygghet för våra kunder och sänker också resursförbrukningen i världen. Företag med jämställdhet fattar bättre beslut som skapar ökad lönsamhet. Vi ställer därför höga krav på de företag vi investerar i, inte minst kring jämställdhet. säger Ylva Wessén, vd och koncernchef för Folksam.

Transaktionen omfattade två obligationer med 5-årig löptid om SEK 1,75 miljarder och NOK 2 miljarder. Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) arrangerade transaktionerna och Folksamgruppens investering uppgick till SEK 100 miljoner.

Investerare i obligationerna inkluderade förutom Folksamgruppen, Svenska kyrkan, Cliens Kapitalförvaltning, Handelsbanken Kapitalförvaltning, Nordea Kapitalförvaltning, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 SR-Bank, SEB Företagsobligationsfond Hållbar, SPP / Storebrand, Swedbank Robur och Telia Company.

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/03/09/world-bank-launches-sustainable-development-bonds-in-scandinavian-currencies-while-raising-awareness-for-gender-equality-and-health

 

Följ oss på