Kommentar från Folksams Håkan Svärdman på Pensionsmyndighetens nya rapport

Idag (7 december) presenterade Pensionsmyndigheten första delen i en ny rapportserie om vägvalsfrågor för pensionssystemet. Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam, deltog i en panel om hur grundskyddet kan förenklas.

– Pensionsmyndigheten och politikerna behöver åtgärda att arbetets värde för pensionen har minskat samt att många inte får den pension som utlovades när pensionssystemet infördes, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Se nedan kommentar från Håkan Svärdman angående rapporten.
Tre av fyra pensionärer får idag någon form av bidrag på grund av att deras pension är för låg. Bidragen det handlar om är garantipension, bostadstillägg, särskilt bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och inkomstpensionstillägg. De kostar 46 miljarder kronor och de betalas med skattepengar, inte pensionsavgifter. Antalet bidragstagare har mer än fördubblats, vilket nästan också kostnaderna har gjort de senaste två åren.

Grundorsaken till dagens ökade bidragstagande är att den inkomstbaserade allmänna pensionen under de senaste decennierna har sjunkit från 61 till 45 procent av slutlönen. I takt med pensionsnivåerna har minskat har bidragstagandet ökat. För att uppnå minst 60 procent av slutlönen i pension, som var målsättningen när dagens pensionssystem infördes, behövs flera åtgärder.

Detta är fakta från Pensionsmyndigheten, som redovisas i deras första rapport deras nya rapportserie som syftar till att bidra till en strukturerad diskussion om eventuella vägval för Sveriges pensionssystem och vilka principer och mål det ska ha. Pensionsmyndigheten anger att för regelförändringar i ett så långsiktigt system som pensionssystemet är det extra viktigt att förändringar är brett förankrade, så att de kan vara långsiktiga. I rapporten konstaterar myndigheten också att bidragsystemet är komplext, svårbegripligt och saknar klara syften och mål.

Enlig myndigheten har detaljgraden hos grundskyddet syftat till att ge det till de som är i störst behov, men det har samtidigt gjort det svårt för pensionärerna att förstå det och ansöka om det. Avvägningen mellan enkelhet och träffsäkerhet ses som en viktig fråga. Nio olika alternativ presenteras.  Samtliga nio förslag gör grundskydden enklare och begripligare, men de flesta ökar inte arbetets betydelse för pensionen och inte heller dess fördelningspolitiska träffsäkerhet. Flera alternativ leder till lägre ersättning, medan ett par till högre. Eller så minskar skillnaden i inkomst helt eller delvis mellan de som har arbetat ett helt liv med låg inkomst jämfört med de som inte gjort det alls. Arbete, som ska utgöra grunden för dagens pensionssystem, får alltså mycket liten betydelse för inkomsten för de allra flesta pensionärer. Detta trots att den som har arbetat har betalat miljonbelopp i pensionsavgifter. Dessa effekter är ofrånkomliga så länge förändringarna av grundskyddet genomförs inom ramen för nuvarande system. Det vore därför välkommet om Pensionsmyndigheten också kunde ta fram förslag på förändringar som skulle innebära en utveckling av pensionssystemet på fler sätt än de förslag som nu har lagts. 

Vi ser fram emot att höra vad socialförsäkringsminister Anna Tenje, regeringen och riksdagspartierna vill göra för att stärka mål och syfte med pensionssystemet. Vill de stärka arbetets roll för pensionen? Hur de ser på avvägningen mellan träffsäkerhet och att grundskyddet blir mer förståeligt?

Håkan Svärdman, pensionsexpert Folksam

Läs hela Pensionsmyndighetens rapport här

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se.

Följ oss på