Inspireras av en pensionär i jul

Under jul-och nyårshelgerna är det lätt att det blir mycket innesittande, en hel del tv-tittande och lite mindre träning än vanligt. Ett sätt att bryta dessa vanor är att inspireras av pensionärer. En Sifo-undersökning* som Folksam genomfört slår nämligen fast att pensionärerna generellt är ”bättre” på vara ute i naturen, träna och inte titta så mycket på tv-serier jämfört med personer som inte är pensionärer.

– Under jul- och nyårshelgerna är det lätt att det blir mycket innesittande, mycket tv-tittande och lite mindre träning. Men det finns goda skäl att titta på pensionärer och inspireras av dem. De är ute i naturen mer, tränar mer och sträcktittar mindre på tv än de som inte är pensionärer, säger Kajsa Forsberg Moström, presschef på Folksam.

Resultat från undersökningen:

– 14 procent av de tillfrågade pensionärerna mellan 65-75 år uppger att de sträcktittar serier några gånger i veckan eller oftare, motsvarande siffra bland personer som inte gått i pension var 23 procent.
– Drygt 3 av 4 (76 procent) av de tillfrågade pensionärerna mellan 65-75 år uppger att de är ute i naturen några gånger i veckan eller oftare, motsvarande siffra för personer som inte gått i pension var 52 procent.
– Nästan hälften (49 procent) av alla pensionärer mellan 65-75 år uppger att de umgås med släkt och vänner några gånger i veckan eller oftare, motsvarande siffra bland personer som inte gått i pension var 44 procent.
– Nästan 6 av 10 pensionärer (59 procent) mellan 65-75 år uppger att de tränar några gånger i veckan eller oftare, motsvarande siffra bland personer som inte gått i pension var 51 procent.
– På frågan vilken senior person man helst skulle vilja fika med hamnar Leif GW Person följt av Lill Lindfors och Benny Andersson i topp bland pensionärerna mellan 65-75. Bland de tillfrågade som inte gått i pension än hamnar SVT:s julvärd Babben Larsson på delad andra plats med Leif GW Persson och mest populär senior person att fika med var Kungen.

– Om vi skulle få se Leif GW Persson som julvärd i SVT skulle troligtvis de allra flesta i Sverige vara nöjda. Babben Larsson kommer att bli en fantastisk och uppskattad julvärd i år, men bland pensionärer smäller hon inte lika högt som Leif GW Persson, säger Kajsa Forsberg Moström, presschef på Folksam.

För ytterligare resultat, svar fördelat på olika ålderskategorier och fler namn på favoritseniora personer att fika med, se bifogat faktablad.

* Sifo har på uppdrag av Folksam genomfört en riksrepresentativ undersökning bland totalt 1754 respondenter mellan 18 och 75 år. Antalet pensionärer mellan 65-75 år som deltog var 684 stycken och antalet icke-pensionärer (dvs ej gått i pension) mellan 18-75 år som deltog var 1070 stycken. Undersökningen genomfördes via en webbenkät under perioden 19 maj – 30 maj 2022.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på