Ny beräkning från Folksam: Minskad köpkraft för pensionärer i samtliga Sveriges kommuner

Enligt nya beräkningar från Folksam har köpkraften för pensionärer med allmän pension i samtliga Sveriges kommuner minskat mellan januari 2022 och januari 2023. Störst minskning av köpkraften har pensionärerna i Täby kommun i Stockholms län fått, minus 646 kronor i månaden. I Bjurholms kommun i Västerbottens län minskar köpkraften med 282 kronor vilket är lägst av samtliga Sveriges kommuner.

– Många pensionärer kommer att få det tufft ekonomiskt under 2023 givet den höga inflationen som gröper ur pensionernas köpkraft. Att exempelvis se över sina el-, telefoni- och bredbandsavtal kan vara ett sätt att minska sina utgifter, ett annat sätt är att undersöka möjligheten att ansöka om bostadstillägg, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Män får generellt en större minskning än kvinnor vilket beror på att kvinnor generellt har en lägre pension och en högre andel garantipension som i år har höjts mer än övriga pensionsförmåner.

Störst och minst påverkan av köpkraften hos kvinnliga och manliga pensionärer bland Sveriges samtliga kommuner:
– Störst minskning av köpkraften bland samtliga manliga pensionärer i Sverige finns i Täby kommun i Stockholms län, minus 883 kr i månaden.
– Störst minskning av köpkraften bland samtliga kvinnliga pensionärer i Sverige finns i Nacka kommun i Stockholms län, minus 495 kronor i månaden.
– Minst påverkan av köpkraften bland samtliga kvinnliga pensionärer i Sverige finns i Markaryds kommun i Kronobergs län, minus 7 kronor i månaden.
– Minst påverkan av köpkraften bland samtliga manliga pensionärer i Sverige finns i Bergs kommun i Jämtlands län, minus 498 kronor i månaden.

– Skulle den höga inflationen kvarstå under en längre tid skulle jag inte bli förvånad om det börjar mullra bland pensionärer i Sverige. Det är inte otänkbart att det skulle höjas röster om en skattesänkning på pensionen eller förstärkningar av pensioner och grundskydd som ett sätt att kompensera för den minskade köpkraften, säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Folksams chefsekonom Marcus Svedberg bedömer att prisnivån kommer vara fortsatt hög även framåt men att toppen för inflationen bör passeras nu under våren vilket medför en lättnad för pensionärernas ekonomi.

Se bifogat faktablad med de 10 kommuner med störst respektive minst påverkan av köpkraften totalt samt för män och kvinnor.
Bifogat finns även tips som kan minska utgifterna och öka inkomsterna för pensionärer.

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
Telefon: 08-27 20 40
E-post: press@folksam.se

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

Följ oss på