Ylva Wessén återigen på listan över Näringslivets mäktigaste

På Internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammas kvinnors rättigheter och hur långt man kommit i att uppnå jämställdhet mellan könen runt om i världen. För 25:e året i rad presenterar också Dagens industri rankingen Näringslivets mäktigaste kvinnor, där Folksamgruppens vd och koncernchef Ylva Wessén placerar sig på plats 29.

Folksam har under många år aktivt arbetat med frågor kopplade till jämställdhet vilket bl a resulterat i Folksam var bäst i finans- och försäkringsbranschen 2022 när det gäller jämställda arbetsvillkor enligt Nyckeltalsinstitutets Jämställdhetsindex (Jämix). Fördelningen mellan kvinnor och män i en organisation och osakliga löneskillnader mellan könen är två konkreta jämställdhetsfrågor.

Så här ser fördelningen ut i Folksam:

Procentuell fördelning kvinnor och män (2022-12-31)

  Kvinnor Män
​Anställda ​54 ​46
​Chefer ​51 ​49
Koncernledning ​60 40
Styrelse Liv ​50 ​50
Styrelse Sak ​58 42

– Jag är stolt över att vi har en så pass jämställd organisation som vi har på Folksam, men vi får inte slå oss till ro. Att vi har de positiva nyckeltal som vi har beror på att vi har arbetat långsiktigt med frågan. Det är viktigt eftersom våra medarbetare och kunder förväntar sig att vi har ledartröjan på i jämställdhetsfrågan, säger Pernilla Glad, chef för Människor och miljöer.

Motiveringen till Ylva Wesséns placering på rankingen Näringslivets mäktigaste kvinna lyder:

”Nyligen kunde hon glädja kunderna med rekordhög återbäring för 2022. Förutom hållbarhet generellt driver hennes Folksam ivrigt trafiksäkerhetsfrågor där hon i somras deltog i ett högnivåmöte för global trafiksäkerhet i FN.”

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på