Folksam tar nästa steg för hur den privata sektorn kan bidra till trafiksäkerhet

I juni gick Folksamgruppen in som ensam investerare i en unik obligation emitterad av Världsbanken som syftar till att finansiera hållbara projekt i utvecklingsländer som även inkluderar trafiksäkerhet. Nu tar Folksam nästa steg för att öka intresset för privata aktörer att bidra till trafiksäkerhetsutvecklingen, där investeringar i trafiksäkerhet utgör en viktig del.

Varje år dör 1,3 miljoner människor trafikolyckor som kan förebyggas – en siffra som FN har som mål att halvera till 2030. Trafikolyckor är den dominerande dödsorsaken globalt bland barn och unga och dessutom skadas 50 miljoner människor i trafiken varje år.

– Vi har påbörjat en resa som är inriktad på att omforma framtiden inom trafiksäkerhet och investeringar. Det är ett kliv framåt att allt fler investerare inte längre nöjer sig med rent finansiella mått utan även söker efter investeringar som kan bidra till en mer hållbar värld. För att snabba på detta krävs det till exempel en tydligare struktur för rapporteringen av trafiksäkerhetsavtryck, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef på Folksamgruppen.

För att nå målet om en halvering av alla dödsfall och olyckor i trafiken till 2030 uppskattar Världsbanken att ytterligare finansiering om cirka 260 miljarder dollar behövs och att det krävs privata medel för att nå dit.  Trafiksäkerhetsobligationer skulle kunna vara en väg framåt.

– Försäkrings- och tjänstepensionsföretagen i Sverige förvaltar drygt 6 400 miljarder kronor, kapital som kan göra stor skillnad i världen om de investeras rätt. Vi behöver hitta en modell där privat kapital kan investeras i trafiksäkerhetshöjande projekt, på ett sätt som är gynnsamt för alla parter; dels för att projekt på lokal nivå ska kunna få nödvändig finansiering för ökad trafiksäkerhet, dels för att investerarna ska kunna göra en trygg och attraktiv investering samtidigt som många liv räddas, avslutar Ylva Wessén.

Folksam arrangerar tillsammans med GRSP (Global Road Safety Partnership) ett runda bordssamtal, där samtalsdeltagarna bland annat ska diskutera möjligheter för att stimulera, mäta och ackreditera trafiksäkerhetsprestanda för att locka fler investerare från den privata sektorn. Samtalsdeltagarna inkluderar stora organisationer inom den privata sektorn som Volvo, AXA Partners, Greater Than, 3M men också FN-organ, statliga myndigheter och andra internationella organisationer.

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på