Folksamgruppen investerar i FN-obligation för att stötta småskaligt jordbruk

Pensionssparare och försäkringstagare inom Folksamgruppen är med och investerar ytterligare 100 miljoner kronor när FN–organet International Fund for Agricultural Development (IFAD) ger ut en ny obligation. Den här gången är Folksamgruppen inte ensam investerare utan får sällskap av Skandia. Totalt har Folksamgruppen investerat 1,1 miljarder kronor.  

International Fund for Agricultural Development (IFAD) emitterade sin första obligation någonsin i juni 2022. Folksamgruppen, där även KPA Pension ingår, investerade då som ensam finansiär 1 miljard kronor.  Investeringen har bidragit till att minska matbristen och öka tillväxten i världens fattigare länder.  

– Behovet av investeringar i jordbruk är stort. Att hjälpa småskaliga jordbrukare att anpassa sig till klimatförändringarna och bidra till att minska matbristen i världen är mer aktuellt än någonsin. Detta samtidigt som vi skapar bra avkastning för våra kunder. Det är också spännande att vara med och öppna en ny marknad vilket vi bidragit till genom den första investeringen, säger Marcus Blomberg, investeringschef Folksamgruppen.

Obligationen ökar möjligheten att hjälpa småskaliga jordbrukare att anpassa sig till klimatförändringarna, få tillgång till leveranskedjor och marknader samt producera mer diversifierade livsmedel och utveckla infrastruktur på landsbygden. 

Om IFAD 
International Fund for Agricultural Development (IFAD) är en specialiserad del av FN som grundades efter 1974 års Matkonferens. Matkonferensen organiserades av FN som en konsekvens av matkrisen och den följande svälten i början på 1970-talet. 

IFADs pressmeddelande

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på