Folksam och Vätternrundan i unikt forskningsprojekt för en säkrare trafikmiljö

Folksam och Vätternrundans samarbete har pågått i över 20 år, utöver motionloppsförsäkringen har man dessutom bedrivit forskning i samband med loppet för att skapa en säkrare trafikmiljö. I år kommer Folksam och Vätternrundan tillsammans med Trafikverket genomföra mätningar med hjälp av ett avancerat kamerabaserat system för att undersöka olika problemområden, som dessutom kommer till användning i för vardagstrafikanter.

En säker trafikmiljö under loppen är A och O för Vätternrundan. Sedan 2017 har därför organisationen genomfört olika projekt tillsammans med Folksam för att höja säkerheten. Det har bland annat mynnat ut i färre skyltar på vägarna och inte minst den nya bansträckningen som lanserades för fyra år sedan. Något som har inneburit färre olyckor och en ökad upplevelse av trygghet för cyklisterna. Genom Skyltfonden ska Folksam och Vätternrundan nu tillsammans med Trafikverket få ny kunskap om fler eventuella problemområden.

– Vätternrundan ger oss en unik möjlighet att på kort tid studera interaktionen mellan ett stort antal trafikanter i en given situation. Här kan vi göra ett test under ett dygn, som i vanlig trafik hade tagit flera månader att göra i samma omfattning. Dessutom skapar det resultat som bedöms vara överförbara till vanlig trafik, säger Helena Stigson, trafikforskare på Folksam.

Mätningarna genomförs med hjälp av ett avancerat kamerabaserat system från Viscando. Under sommarens lopp kommer projektet främst att undersöka tre delar:

• Korsningsmiljö där cyklister och bilister måste samsas för att komma fram.
• Sammanvävning av bilister och cyklister vid avsmalning av 2+1-väg till 1+1-väg.
• Interaktionen mellan cyklister.

– Det här är områden som vi har identifierat utifrån tidigare säkerhetsenkäter att cyklisterna känner sig otrygga i. Särskilt delar av banan där de måste samsas med bilister på smala sträckor. Vi har också sett att omkörning av klungor är ett riskmoment, fortsätter Helena.

– Vi arbetar ständigt med att förbättra säkerheten och det är ett viktigt samarbete för oss. Och det här handlar inte bara om Vätternrundans lopp. Det är även viktig information som kan appliceras på all typ av cykling och därmed medverka till att öka säkerheten i samhället i stort. Resultaten kan också bidra till att utveckla fordonssystem för att detektera oskyddade trafikanter, säger Oliver Henriksson, säkerhetsansvarig på Vätternrundan.

Efter loppen kommer mätningarna att analyseras av en referensgrupp bestående av personer från Vätternrundan, Folksam, Trafikverket, Viscando och Koucky & Partners. Tillsammans med säkerhetsundersökningarna ska resultaten ge ny kunskap om hur skador och olyckor ska kunna undvikas i framtiden – såväl under loppen som för infrastrukturprojekt över lag.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på