Folksams chefsekonom: Den svenska modellen fungerar

Folksams chefsekonom, Marcus Svedberg om inflationsutfallet som kom under morgonen: den svenska modellen, där alla tar ansvar, fungerar.

Tidigare i veckan förvånade den amerikanska inflationen på uppsidan medan den svenska kom in lägre än förväntat idag. Kärninflationen är nu lägre i Sverige än i USA och rollerna är ombytta jämfört med för ett år sedan då läget var betydligt mer komplicerat i Sverige. Detta trots att USA höjt räntan betydligt mer än Sverige.

Även om det nu leder till stora rubriker så borde utvecklingen inte förvåna. Det har gjorts en stor poäng av att Sverige är mer räntekänsligt än USA, vilket stämmer då företag och framför allt hushåll inte bara är högt belånade, utan även tenderar att ha korta räntebindningstider. Höjda styrräntor biter därför snabbare i Sverige än i USA, vilket ju är det som är tanken.

Men den svenska modellen handlar även om finanspolitiken och lönebildningen som har varit betydligt mer återhållsam i Sverige. Den svenska statsbudgeten levererade ett överskott på knappt 20 miljarder förra året medan USA hade underskott på hela 6,3 procent av BNP. Samtidigt steg lönerna med beskedliga 3,8 procent i Sverige efter att parterna tagit stort ansvar i lönerörelsen. Löneökningarna har varit betydligt högre i USA, så mycket som 7 procent i genomsnitt för 2023 enligt Atlanta FED.

Att inflationsutvecklingen i Sverige nu är mer gynnsam är således inget konstigt utan ett bevis på att den svenska modellen, där alla tar ansvar, fungerar. Det borde också betyda att Riksbanken kan börja sänka räntan före FED.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på